Richard Wilkinson ja Kate Pickett, The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone, Penguin, 375 s., St Ives 2010

1356456008_Wilkinson.JPGMiksi tasa-arvoisempi yhteiskunta on kaikille parempi

Kahden epidemiologiaan erikoistuneen brittilääkärin Richard Wilkinsonin ja Kate Pickettin kirja on vakuuttava puheenvuoro siitä, miksi tasa-arvoisemmat yhteiskunnat menestyvät ja tuottavat vähemmän terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia ongelmia – teiniraskauksia, väkivaltaa, liikalihavuutta, päihdeongelmia jne. – kuin epätasaisemman tulonjaon yhteiskunnat. Tämä pitää paikkansa yhteiskuntien kokonaisvauraudesta riippumatta ja, mikä tärkeintä, niin että eivät vain köyhät vaan myös rikkaat voivat keskimäärin sitä paremmin mitä tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta on kysymys.

The Spirit Level ei ole varsinaista tutkimuskirjallisuutta sillä se nojaa yksinomaan muualla aiemmin tuotettuun ja julkaistuun aineistoon tuloeroista, terveydestä ja muista hyvinvoinnin mittareista. Kirjassa on myös vahva julistuksellinen sävy, jonka vuoksi sitä voi pitää myös eräänlaisena aattellisena pamflettina. Tästä seuraa, että se on herättänyt myös poikkeuksellisen paljon sen johtopäätösten mitätöintiin keskittyvää vähintään yhtä ideologista kritiikkiä.

Vaikka jotkut kirjan johtopäätökset olisivat suoraviivaisuudessaan alttiita asialliselle kritiikille, ei tekijöiden voida kuitenkaan osoittaa pyrkineen väärinkäyttämään saatikka vääristämään referoimaansa laajaa aineistoa. Tässä lukemassani vuosi alkuperäisteoksen ilmestymisen jälkeen julkaistussa taskupainoksessa onkin laaja lisäluku, jossa tekijät kohta kohdalta pyrkivät vastaamaan ja torjumaan heidän tekemiinsä johtopäätöksiin kohdistetun kritiikin. Tässä yhteydessä he myös toteavat, että kritiikin esittäjinä (tai rahoittajina) ovat usein samat tahot, jotka ovat pitkään yrittäneet kumota tupakoinnin ja keuhkosairauksein tai kasvihuonekaasujen ja ilmastonmuutoksen yhteyden.

Se että kirjoittajat pystyvät osoittamaan vahvan korrelaation eriarvoisuuden ja pahoinvointi-ilmiöiden välillä käyttämänsä laajan sekä kansainvälisen että Yhdysvaltain eri osavaltioita vertailevan aineiston pohjalta ei vielä itsessään kerro mitään syy-yhteyksistä. Niitäkin tekijät käyvät lävitse, jolloin heidän analyysissään keskeiseksi selittäjäksi nousee stressiteoria, jonka mukaan tulot kertovat myös muusta kuin kulutusmahdollisuuksista, siis myös asemasta ja sosiaalisista suhteista. Tulot vaikuttavat sosiaaliseen asemaan ja korkea asema korreloituu terveyden ja odottavissa oleva eliniän kanssa. Heikko asema yhteisössä lisää stressiä ja heikentää terveyttä, alentaa vastustuskykyä ja johtaa terveyden kannalta turmiollisiin selviytymiskeinoihin, kuten päihteiden käyttöön, ylensyömiseen ja väkivaltaan.

The Spirit Level kirjasta on tullut eräänlainen klassikko, joka on julkaistu jo yli kahdellakymmenellä kielellä. Se on 2011 julkaistu myös suomeksi nimellä Tasa-arvo ja hyvinvointi, miksi tasa-arvo on hyväksi kaikille?  Myös Suomessa se on joutunut kiihkeiden hyökkäysten kohteeksi. Näistä äärimmäisen esimerkin tarjoaa vuorineuvos Gustav von Hertzenin kirjoitus Aamulehdessä, jossa kirja lyntätään siksi, että sen ”ilmeisenä tavoitteena on elvyttää ikivanha kauna rikkaita kohtaan ja siten lisätä kierroksia hyökkäykselle kapitalismia ja markkinataloutta kohtaan” ja tekijöiden esittämää tilastoaineistoa on pidettävä vain ”harhauttavana valheena, joka salakavalasti siirtää huomion pois loogisesti pätemättömästä väitteestä”.

Eriarvoisuuden vähentäminen yhteiskuntapolitiikan tavoitteena on tietenkin aina eettinen valinta. En lainkaan hämmästele, että Wilkinsonin ja Pickettin aineisto tukee tätä valintaa, vaikka se sellaisenaan on riippumaton heidän tai pätevämmänkin tieteellisen tutkimuksen tuloksista. Toisaalta tällaiseen aineistoon perustuvien johtopäätösten kumoamiseen ei myöskään riitä pelkkä usko uusliberalistiseen ideologiaan.
 
Joulukuu 2012