Donald Rayfield: Stalin and His Hangmen. An authoritative portrait of a tyrant and those who served him

1124108201_stalin.gifPenguin, 528 s., StIves 2004

Stalinin lahtarit

 Venäjällä mahdollisuudet päästä käsiksi uusin arkistolähteisiin historiantutkimuksen merkeissä ovat koko ajan heikentyneet vii­meisen kymmenen vuoden ajan, mutta Stalinista ja hänen ajastaan ja vallankäytöstään ilmestyy kuitenkin jatkuvasti uusia kirjoja. Parhaat niistä, kuten Simon Sebag Montefiorin erinomainen teos Stalinin hovista, lisäävät sekä tietojensa että käsittelyta­pansa puolesta mahdollisuuksiamme ymmärtää Neuvostoliiton mennei­syyttä.

 Lontoon yliopiston Venäjän ja Georgian kirjallisuuden ja histo­rian professorin Donald Rayfiel­din kirja Stalinista ja hänen turvallisuuspoliiseistaan – pyöve­leistään, kuten Rayfield heitä oikeutetusti kutsuu – ei kui­tenkaan ihan samaan luokkaan yllä. Se on kuitenkin hyödyllinen ja varsin yksityiskohtainen perusteos. Suurimman huomion saavat Tsheka-GPU-NKVD-MVD:n johtajat Dzerh­sins­kystä Berijaan, joiden taustat, toimet ja luonteet Rayfield tarkasti kertoo ja arvioi.

 Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikille turvallisuuspomoil­le itselleen kävi lopulta huonosti. Tshekan perustaja, puolalais­syntyinen Felix Dzhersinsky ylirasitukseen, tuberkuloosiin ja pitkään listaan muita sairauksia, jotka paremmalla hoidolla olisi ollut estettävissä. Dzhersinsky oli Leninin luottomies, joka myös pohjusti Stalinin yksinvallan, vaikka näyttää ennen kuolemaansa päätyneen samanlaisiin epäilyihin kuin Trotski Stalinista vallan­kumouksen haudankaivajana.

 Stalinin kauden viimeinen turvallisuuspomo oli gerogialainen Lavrenti Beria. Hän on viimeinen huipputason neuvostojohtaja, joka päättyi teloitettavaksi v. 1953 sen jälkeen, kun muu neuvos­tojohto päätti raivata pelkäämänsä miehen pois tieltään. Berijan, kuten jokaisen muun kuolemaantuomitun tsekistin tuomioon oli yllin kyllin todellisia ja riittäviä perusteita heidän niissäkin teoissaan, jotka olivat jo Neuvostoliiton omien lakien vastaisia. Mutta paljon enemmän kuin huoli laittomuuksista – joissa koko neuvostojohto oli ollut osallinen – Berijan teloitta­jia painoi pelko hänen käynnistämänsä uudis­tuspolitiikan seurauk­sis­ta.

 Rayfield, joka nyt muutoin ei tietenkään ole Berijan maineen­puhdistaja, antaa kuitenkin yllättävän myönteisen kuvan Berijas­ta. Se kattaa niin hänen ylivertaisen älykkyytensä ja johtamisky­kynsä uudestaan pätevyydestään johta­jana kuin hänen muutamaan kuukauteen jääneen uudistuskautensa Stalinin kuoleman jälkeen. Berijan muutokset eivät ulottuneet vain oikeudenkäyttöön armah­duksineen ja kidutuskieltoineen, vaan ulottuivat myös vähemmistö­kansallisuuksien aseman parantamiseen, ta­louteen ja ulkopolitiik­kaan. Jos ne olisivat jatkuneet, ne olisivat Berijan syrjäyttämisen keskeisesti juonineiden Hrustshovin ja Malenkovin mielestä joh­taneet Neuvostoliiton hajoamiseen – kuten Gor­batshovin alulle­panemat uudistukset kolme­kymmentä vuotta myöhemmin tekivät.

 Kun suomalaisia aina kiinnostaa mitä tällaisissa kirjoissa sanotaan O.V. Kuusisesta, niin vastaus on ettei paljoa mitään. Hänet sivuutetaan pelkkänä Stalinin vähäisenä jees-miehenä. Toinenkin suomalaissukuinen on päässyt ohimennen mukaan kirjaan. Moninkertaisesti Stalin-palkitun kirjailija Nikolai Virran maini­taan ansainneen kirkon maksaman 500 000 ruplan palkkion kun hän v. 1942 sai sensuurilta tilaustyö­n osoittaa että Raamattu oli täysin puolueideologian mukainen ja ortodoksikirkko sai ottaa siitä uuden painoksen. Sinänsä hampaattoman kirkon jonkinasteinen rehabilitointi sodan aikana oli Stalinille vaaraton sisäisen propagandan ele, samanlainen kuin Kominternin lakkauttaminen. Muutoinhan Hitlerin armeijan vyöryminen Neuvostoliittoon ei Rayfieldin mukaan johtanut minkäänlaiseen herpaannukseen NKVD:n rautaisessa otteessa.

 elokuu 2005