Marcus Rediker, Villains of All Nations. Atlantic Pirates in the Golden Age

Verso, 240 s., Bath 2004

Mustan pääkallolipun alla1117399831_villains.gif

Sana piratismi tuo tänä päivänä ensimmäisenä mieleen tekijäoi­keuksia loukkaavan äänitteiden ja kasettien rikollisen kopioinnin ja levittämisen. Vanhakantainenkaan piratismi eli merirosvous ei sekään ole maailmasta kokonaan kadonnut, vaan se on vakava riesa Aasian vesillä. Laajasti ottaen tällaisen piratismin kohteiksi joutuivat myös sukelluslomallaan Indonesiasta Filippiineille kaapatut Risto Vahanen ja Seppo Fränti.

 Varsinaisen merirosvouden kulta-aikaa oli kuitenkin 1700-luvun alku, jolloin myös edelleen elävät mielikuvat ja legendat meri­rosvoista syntyivät. Merirosvousta esiintyi ajoittain laajamit­taisesti sekä ennen – ennen kaikkea 1600-luvulla – että myöhem­minkin, mutta määrällisesti ja vaikutuksiltaan se oli laajinta Espanjan perimyssodan päättymistä v. 1713 seuranneen viisitoistavuotisen jakson aikana. Ajan sodat ja merisotaan liittyneen vihol­lislaivojen valtaamiseen erikoistuneiden kaappareiden toi­minnasta oli lyhyt askel merirosvouteen. Sitä ei enää harjoitettu minkään valtiollisen lipun vaan merirosvojen mustan pääkalloli­pun, Jolly Rogerin liehuessa.

 Enimmillään päätoimisia merirosvoja oli runsas kaksituhatta, mutta heidän määränsä riitti sekoittamaan ja terrorisoimaan Atlantin ylittävää ja sen rannikoilla harjoitettua kauppaa, jonka tuottoisin kohde olivat afrikkalaiset orjat. Joukko oli monenkir­javaa. Brittein saarilta kotoisin olivat suurin ryhmä, mutta kaikki muutkin merillä liikkuneet kansalaisuudet olivat joukossa edustettuina, mukaan lukien huomattava joukko piraattien vapautta­mia mustia orjia. Olipa joukossa neljä naistakin, joista kaksi Redikerin erikseen esittelemää tapausta ylsi erityi­seen kuului­suuteen.

 Elinikäodote merirosvouteen ryhtyneillä ei ollut pitkä. Vii­tisensataa päätyi hirsipuuhun. Mikä sitten kuitenkin sai niin monet ryhtymään alalle? Elämäntyönsä merirosvouden tutkijana tehneen Marcus Redikerin vastauksen mukaan kyse oli eräänlaisesta primitiivikapinoinnista sen aikaisten niin sota- kuin kauppa­laivastojen kurjia olosuhteita, kovaa kuria ja kapteenien har­joittamaa mielivaltaa vastaan.

 Redikerin mukaan merirosvot loivat omat yhteisönsä, vaikka mitään piraattivaltioita ei koskaan yritettykään perustaa esim. niille pikkusaarille, joita rosvot ajoittain miehittivät vapaasa­tami­naan. Kuitenkin kunkin rosvo­laivan mie­his­töt noudat­tivat toisistaan vain vähän poikkeavia sääntöjä ja menette­lytapo­ja. Niitä leimasi eräänlainen alkeisdemokratia jossa kapteenit ja muut erityistehtäviin nimetyt olivat miehistöko­kousten valitse­mia ja niille vastuullisia. Saaliinjakoa varten oli tarkat ja varsin egali­taristiset säännöt.

 Redikerin mukaan 1700-luvun merirosvous soveltui hyvin Eric Honsbawmin kuvaamien primitive rebels-yhteisöjen kaavaan. Mieleen nousee kuitenkin epäily, että Rediker saattaa innostuksessaan liioitella ja vähän idealisoidakin kuvaamiaan rosvoyhteisöjä ja niiden anarkistista demokratiaa. Asiasta enemmän kiinnostuneet voivat uppoutua Redikerin lähes viisikymmentä sivua kattavaan dokumentaatioon ja nootitukseen, useimmille riittänee kuitenkin kirjan sujuvasti ja värikkäästi, mutta asiassa pysyen kirjoitettu leipäteksti.

 toukokuu 2005