”Stoppa terrorismen!”, kolumni, Hufvudstadsbladet, 20.4.2004

Erkki Tuomioja

STOPPA TERRORISMEN!

– kolumn för Hbl 20.4.2004

Kampen mot terrorismen står högt uppe på föredragningslistan på alla internationella möten. Så var det också då EU-utrikesministrarna under veckoslutet först sinsemellan och sedan med sina kolleger från tio asiatiska länder träffades i Irland.

Efter 11.9. har avtals- och samarbetsnätverket mellan polis- och underrättelsemyndigheterna både utvidgats och fördjupats, och det har också förstärkts med ny omfattande lagstiftning. Många terrorattacker har genom detta kunnat avvärjas.

Om kampen mot terrorismen kunde avgöras endast genom detta samarbete vore en viss optimism berättigad.

Så är dock inte fallet. Det har blivit allt klarare, att rätts-, polis- och vapeninsatserna inte är tillräckliga för att eliminera terrorismen, om man inte samtidigt kommer åt de orsaker och omständigheter som utgör grogrunden för och som ger motivation åt terroristisk verksamhet. För närvarande kan händelserna i Mellanöstern och Irak bara öka terrorismen på ett sätt som säkert motsvarar Osama Bin Ladens önskemål.

Under vårt möte fick vi besked om att Israel hade avrättat också den nye Hamasledaren Abdel Aziz Rantissi. Att Rantissi var delaktig i fruktansvärda brott mot mänskligheten är obestridligt, men det gör inte den typ av olaglig avrättning som Israel igen använde sig av vare sig berättigad eller klok. Att mordet skedde omedelbart efter Sharons besök i Washington ger intrycket att det åtminstone indirekt skulle ha sanktionerats av USA.

Det är ingenting att förundra sig över om ett sådant förfarande av två av världens mäktigaste militärmakter leder till att hundratals nya palestinier och muslimer överallt i världen vill dela Rantissis martyrskap, så som de uppfattar det, genom något terrordåd som drabbar helt oskyldiga människor.

Varken Rantissis död eller andra motiv berättigar dock en enda terrorattack eller något annat våldsdåd. De som gör sig skyldiga till sådant bör behandlas som kriminella i enlighet med rättsstatsprinciperna. Men också de som själva använder metoder som strider mot internationell lag och rättsstatsprinciperna är delansvariga för terrorismen.