”Romerna i Europa”, kolumni, Hufvudstadsbladet, 5.10.2004

Erkki Tuomioja

ROMERNA I EUROPA

– kolumn för Hbl 5.10.2004

Den slovakiske statsministern Dzurinda hade inbjudit mig till det traditionella maratonloppet i Kosice under veckoslutet. Jag nöjde mig med att löpa bara en halvmaraton. Dzurinda löpte båda halvorna snabbare än jag , men så är han också nio år yngre…

Jag passade också på tillfället att besöka de slovakiska romernas bosättningsområden i och nära Kosice och tala med deras representanter. Uppskattningsvis närmare tio procent av landets befolkning är romer, fast man gärna vill framföra deras antal i underkant. Att de flesta lever i fattigdom och lider av diskriminering är numera välkänt också i Finland, genom att många av dem tidigare förgäves har sökt asyl i Finland.

Romernas dåliga ställning och den diskriminering de fortfarande möter kan inte rättas till genom flyktingskap. Problemen skall lösas i Slovakien och alla andra länder där minoriteterna lever. Men det är också en gemensam uppgift för oss alla i Europa.

Slovakien och Finland är båda med i EU i dag och båda delar de europeiska värderingarna beträffande mänskliga rättigheter. Det kan inte finnas andra klassens medborgare i något land i vårt Europa. Ingen diskriminering får förekomma gentemot någon minoritet. Vi skall också anstränga oss att ta itu med det tunga arv som århundraden av rasistisk diskriminering har lämnat efter sig och det elände den största delen av romerna fortfarande lever i.

Slovakiens regering försöker uppriktigt att förbättra romernas ställning. Lagstiftningen är mer eller mindre i ordning, men verkställandet haltar. Och de sociala problemen är inte särskilt lätta att hantera, om den allmänna samhälls- och ekonomiska politiken samtidigt domineras av nyliberala idéer beträffande den offentliga maktens roll.

Slovakien är bara ett europeiskt land där romer stöter på problem, och i ärlighetens namn är inte heller Finland helt felfritt i detta avseende. President Halonen, en f.d. ordförande i delegationen för romska ärenden i Finland, har varit initiativtagare till att grunda ett europeiskt forum för romer och kringflyttande folk vid Europarådet i Strasbourg. Med understöd av Frankrike och samtliga av rådets 55 medlemsstater håller det i rask takt på att förverkligas. För första gången i historien kommer denna minoritet, som trots allt omfattar kanske 15 miljoner människor i Europa trots nazisternas försök att utrota dem, att få ett organ för att driva sin egen rätt på internationell nivå.