”Politiken är viktig i Europavalet”, kolumni, Hufvudstadsbladet, 8.6.2004

Erkki Tuomioja

POLITIKEN ÄR VIKTIG I EUROPAVALET

– kolumn för Hbl 8.6.2004

I en skämtsam tävling i pilkastning med min ny spanska kollega Miguel Moratinos, där jippot var att våra resultat skulle förutspå siffran för valdeltagandet i veckoslutets Europaval, fick jag resultat 44. Med tio försök var det ingenting att skryta med, och skulle det sammanfalla med procenttalet för valdeltagandet skulle det inte heller vara något att vara nöjd med. Samtidigt skulle det dock betyda en avsevärd förbättring jämfört med valdeltagandet för fem år sedan.

Avsikten med Europaparlamentet är inte att det skulle vara ett riktigt parlament fullt ut, som i likhet med de nationella parlamenten skulle kunna utse och fälla en regering och ha fullständig kontroll över all lagstiftning och hela budgeten. Men Europaparlamentet har hela tiden fått och kommer ytterligare i och med det nya grundlagsavtalet – som torde blir färdigt ännu i juni – att få ännu större maktbefogenheter. Europarlamentets styrkeförhållanden kommer därmed att ha ökad betydelse också för vår egen lagstiftning.

X X X

Hos oss har det debatterats i vilken mån våra 14 europarlamentariker skall vara representanter för våra nationella intressen och i vilken mån de skall arbeta i Europaparlamentets politiska familjer, som de europeiska partierna ofta kallas. Det är självklart, att de 14 finska representanterna skall hålla kontakt med varandra och vår riksdag och att de bör försöka främja finländska intressen. Det är väl också vad de flesta väljarna i Finland väntar sig. Samtidigt är det dock klart, att arbetet i Europaparlamentet sker i dess politiska grupper och att möjligheterna för att bevaka Finlands intressen beror på våra europarlamentarikers inflytande i respektive partigrupperingar.

Man kan till och med påstå att de politiska ideologierna har en större vikt i Europaparlamentet än i de flesta nationella parlament. Paradoxalt nog är det precis frånvaron av en regeringsmajoritet och en opposition i Europaparlamentet den faktor som ökar ideologins betydelse i det beslutsfattande som sker i Bryssel och Strasbourg. För mig är detta ingen dålig sak, men även om man tycker illa om är det i varje fall en realitet som väljarna borde beakta.