Susan George: Maailman kauppajärjestö kuriin

george.jpg

Vastapaino, 95 s, Jyväskylä 2003

WTO kuritettavana

Susan George, amerikkalainen maanpakolainen, asuu nykyisin Ranskassa ja toimii Ranskan Attacin varapuheenjohtajana. Hän on julkaissut monia Brelton Woods – instituutioita (Maailmanpankki ja kansainvälinen valuuttarahasto), maailmankauppaa ja kehitystä käsitteleviä tutkimuksia ja kirjoja. Tänään hän on mm. Waldon Bellon, Martin Khorin ja Naomi Kleinin ohella kansainvälisen globaalisaatiokriittisen liikkeen tunnetuimpia ja vaikutusvaltaisimpia edustajia.

Maailman kauppajärjestö kuriin ei ole tutkimus, vaan taskukokoinen kampanjointi-käsikirja ja johdatus WTO-problematiikkaan. Sellaisena se on tehtävänsä hyvin täyttävä ja hyödyllinen opas tärkeään aihepiiriin.

Tämän toteaminen ei tarkoita sitä, että allekirjoittaisin kaiken sen mitä George WTO:sta kirjoittaa. Paikoin Georgen näkemykset moninkeskisen vapaakaupan turmiollisuudesta ovat ylimitoitetun fundamentalistisia eivätkä ennusta kansainvälisen työnjaon syventämisen tuomia kiistattomia etuja ja suhteellisen edun periaatetta. Samoin kritiikki kauppariitojen ratkaisuelintä – Dispute Settlements Boardia – kohtaan on periaatteelliselle tasolle nostettuna kyseenalaista. Itse näen WTO:n piirissä toteutetun sitovan kauppariitojen ratkaisumekanismin tärkeänä ja arvokkaana osana pyrkimyksestä sitoa myös suurvallat moninkeskiseen yhteistyöhön ja kansainväliseen oikeusjärjestykseen, jonka vaihtoehtona on vahvemman oikeutta toteuttava unilateralismi.

Susan George ei kuitenkaan aivan ehdottomasti esitä WTO:n lakkauttamista vaan näkee myös nykyisen WTO:n perusteellisen muuttamisen vaihtoehtona. Avoimeksi jää kuinka perusteellisesti se tulisi muuttaa. Monet konkreettiset esimerkit antavat kuitenkin osviittoja asioista, joissa WTO:n sääntöjä ja toimintatapoja minunkin mielestäni tulisi kehittää tavalla, joka paremmin vastaa moniin perusteltuihin huoliin siitä, miten ihmisoikeudet, ympäristönsuojelu, työn perusoikeudet, pienten ja vähemmistökulttuurien asema, kehitysmaiden tarpeet ja julkiset palvelut tulisi ottaa huomioon kaupan pelisäänöissä ja niiden tutkinnassa. Erityisen huomion kirjassa saavat palvelukauppaan ja GATS-sopimukseen liittyvät kysymykset. Niihin on Suomessakin syytä paneutua riittävällä kriittisyydellä.

toukokuu 2003