Bo Rothstein: Just Institutions Matter. The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State

boro.jpg

254 s., Cambridge University Press 1998

Vain instituutiot

Göteborgin ylipiston valtio-opin professori Bo Rothsteinin kirja on hyvä johdatus pohjoismaisen mallin mukaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteisiin ja toimintaan. Se on erinomainen vastalääke sille uusliberalistiselle vyörytykselle joka Suomessakin asettaa kyseenalaiseksi laajan universaaleja eli kaikkiin kansalaisiin ulottuvia sosiaalipoliittisia tulonsiirtoja toteuttavan hyvinvointiyhteiskunnan mallin. Se osoittaa vakuuttavasti miten ja miksi universaaleihin etuisuuksiin ja palveluihin sekä ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan perustuva sosiaalipolitiikka tasaa tuloerojen ja torjuu köyhyyttä ja syrjäytymistä tehokkaammin kuin tarveharkintaisiin tukiin perustuvat tai vain perusturvaa tarjoavat mallit.

Rothstein kirjoittaa luonnollisesti eniten ruotsalaisista kokemuksista, mutta tekee riittävän laajoja vertailuja sekä muihin pohjoismaihin että kokonaan erilaisen sosiaalipolitiikan maihin jotta hänen tekstinsä on myös sellaisenaan relevanttia suomalaisessa keskustelussa.