YK:n joululahja rauhan hyväksi

Kansainvälisen yhteisön – tai kenties oikeammin asian ratkaisseen Barack Obaman – paras joululahja oli YK:n turvallisuusneuvoston oikeudellisesti sitova päätös Israelin siirtokuntien laittomuudesta länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa. Päätös ei toki välittömästi muuta mitään. Israelin hallituksen raivokkaat ja uhmakkaat reaktiot ilmoituksineen siirtokuntien laajentamisen kiihdyttämisestä kertovat päinvastoin tilanteen kärjistämisestä ja uskosta siihen, että se voi luottaa muutaman viikon päästä virkaantuvan Donald Trumpin hallituksen rahalliseen ja asetoimitusten tukeen kansainvälistä oikeutta uhmaavalle politiikalleen.

Muun maailman on korkea aika alkaa kohdella Israelia samojen periaatteiden mukaan kun muitakin. EU ja Yhdysvallat ovat asettaneet Venäjälle pakotteita kolme vuotta jatkuneen Krimin laittoman miehityksen perusteella, mutta eivät vielä mitään sen johdosta, että Israelin miehitys on jatkunut kohta 50 vuotta. Vaati suuren työn ennen kuin EU sai aikaiseksi edes päätöksen siirtokuntatuotteiden asianmukaisesta merkitsemistä.

Jo vuosia on puhuttu siitä, että kahden valtion malli Israelin ja Palestiinan suhteiden rauhanomaiseksi ratkaisuksi elää viimeisillään, kun Israelin jatkuva siirtokuntiensa laajentaminen koko ajan vaikeuttaa sen toteuttamista. Israelin nykyinen hallitus on täynnä ministereitä, jotka irtisanoutuvat  kahden valtion mallista ja käyttävät palestiinalaisista sellaista kieltä, joka missä tahansa sivistysvaltiossa juutalaisiin kohdistettuna johtaisi oikeustoimiin.

Jos kahden valtion malli julistetaan kuolleeksi on sille yksinkertainen ja selkeä vaihtoehto: demokraattinen yhtenäinen valtio koko entisen Palestiinan mandaattialueella, jossa jokaisella asukkaalla on sama yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Tämä tai Palestiinalaisvaltion perustaminen ovat ainoat tiet, joilla Israel voi välttää ajautumisen ihmisoikeuksia rikkovaksi apartheid-valtioksi.

Tiedän kokemuksesta, että tällaisen näkemyksen esittäminen aiheuttaa Suomessakin välittömän vuodatuksen anti-semitismistä ja muslimiterroristien tukemisesta. Ja jos esimerkiksi esittää, että Israelille täytyy olla samanlaisia sanktioita seurauksena kuin muillekin sotarikoksiin syyllistyneille niin heti tulee vertaus juutalaisten kauppojen boikotointiin 30-luvun Natsi-Saksassa. Vertailu ei vain onnu vaan on arvoton. 30-luvun juutalaissyrjintä oli rikos, joka kohdistui täysin viattomaan väestöryhmään rasistisin perustein. Israelin valtioon kohdistuvat toimet taas perustuvat täsmällisiin kansainvälisen oikeuden normeihin ja niiden rikkomiseen.

Sanomattakin on aina selvää, että anti-semitismi, vihapuhe ja terrorismi, kohdistipa ne kuka tahansa keneen tahansa, ovat ja pysyvät tuomittavina rikoksina. Valtioterrorismi ei liioin oikeuta terrorin käyttöä vastarintaan, eikä päinvastoin.

Parhaat kommentit YK:n päätöslauselman hyväksymisen jälkeen saatiin Israelista, jossa Haaretz-lehti kiitti YK:ta siitä, että maailmanyhteisö on vihdoinkin ryhtynyt toimiin pelastaakseen Israelin siltä itseltään. Näin juuri asia on. Kaikkien jotka sanovat kantavansa huolta Israelin olemassaolosta ja sen asukkaiden turvallisuudesta tulisi kiittää YK:ta ja toimia kaikin tavoin sen päätösten toteuttamiseksi.

28.12. 2016