Loppuisiko sotiminen Ukrainassa?

On vielä liian aikaista riemuita uusimmasta Minskin sopimuksesta Ukrainan konfliktin lopettajana, niin tervetullut kuin tuo Saksan ja Ranskan johtama vääntö Ukrainan ja Venäjän kanssa olikin.Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun samasta asiasta on Minskissä sovittu. Nyt ensimmäinen testi on, loppuuko sotiminen sunnuntain koittaessa ja pitääkö sovittu aselepo. Sitten katsotaan jatkuuko se raskaiden aseiden pois vetämisellä ja vankien vaihdolla.

Nämä ovat kuitenkin vasta välttämättömät alkutoimet. Valmista ei tule eikä kestävää rauhaa ellei myös poliittisiin ratkaisuihin Itä-Ukrainan asemasta ja maan perustuslain uudistamisesta edetä Ukrainan suvereenisuutta kunnioittavalla tavalla ja ellei Ukraina saa omaa Venäjän rajaansa täysin omaan hallintaansa.

Ei kuitenkaan pidä ottaa ”ei tästä mitään tule”-asennetta vaan on annettava kaikki tuki Suomesta myös EU:n ja ETYJ:n puitteissa sille, että nyt todella saataisiin konflikti päättymään ja sen myötä pystyttäisiin palaamaan normaalimpiin suhteisiin EU:n ja Venäjän välillä. Mutta parhaassakin tapauksessa vaurioiden korjaaminen – niin aineellisen tuhon kuin menetetyn luottamuksen osalta – vie vielä kauan.

12.2. 2015