YK:n yleiskokousviikon satoa

YK:n yleiskokouksen avausviikko noin viidenkymmenen tapaamisen ja kokouksen merkeissä on osaltani ohi. Hallitsevat puheenaiheet olivat ISIS:in uhka, ebola ja Ukrainan tilanne, tässä järjestyksessä. Terrorismin vastaisessa yhteistyössä saatiin aikaan uusi turvallisuusneuvoston päätöslauselma terrorismimatkailun estämisestä. ISIS:n vastaiset ilmaiskut Irakissa ovat perustuneet maan hallituksen pyyntöön ja lupaan ja saaneet laajaa tukea ja ymmärrystä. Iskut Syyriaan ovat kiistanalaisempia, mutta ISIS:in vastaiseen koalitioon pyrkivä Syyrian hallitus ei ole niitä itse suoraan tuominnut.

Ebola-kriisi on vihdoin herättämässä kaikki maat toimintaan ja selvää on, ettei Suomikaan jättäydy tästä sivuun. Ukrainan tilanne ei Euroopan ulkopuolista maailmaa ole samalla tavoin koskettanut. Tämän konfliktin ratkaisemisessa YK:n rooli jää siksikin vähäiseksi, mutta ETYJ:n sitäkin merkittävämmäksi – jos osapuolet niin haluavat.

Merkittävää oli myös, että viime viikolla tallennettiin YK:ssa viideskymmenes pienaseiden kauppaa säätelevän ATT-sopimuksen ratifiointiasiakirja, mikä tarkoittaa että sopimus astuu voimaan nyt jouluna. Hyvä lahja maailmalle, mutta vielä on tehtävä paljon työtä jotta maailman kaikki maat, suuret aseviejät mukaan lukien, saadaan sopimukseen mukaan. Tässä Suomi jatkaa työtä yhdessä muiden aloitteentekijävaltioiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on ollut ratkaiseva osuus siihen, että sopimus saatiin aikaiseksi.

Muutoin Suomen aktiivisuus New Yorkissa kohdistui rauhavälityksen ja rauhanturvaamisen kehittämiseen. Molemmissa aivan keskeinen asia on naisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisääminen YK:n turvaneuvoston päätöslauselman 1325 mukaisesti.