Walesin kokouksen jälkeen

Naton huippukokouksessa Walesissa oli Suomikin Tasavallan Presidentin johdolla paikalla. Olimme siellä kumppanuusmaana keskustelemassa siihen liittyvistä asioista, emme jäsenenä emmekä jäsenehdokkaana, mikä on juuri niin kuin Suomen pitääkin itsensä asemoida.

Walesissa vahvistettu uusi nk. Enhanced Opportunities Partnership Suomen, Ruotsin ja kolmen muun maan kanssa vastaa sitä mitä Suomi Ruotsin kanssa oli toivonutkin. Lähtökohtamme oli, että kun ISAF- operaatio Afganistanissa päättyy, on meidän intressissämme turvata osallistumismahdollisuudet vähintään samanlaajuiseen tietojen vaihtoon sekä koulutus- ja harjoitustoimintaan kuin tähänkin asti ISAFiin osallistuessamme. Kyse on mahdollisuudesta, ei velvoitteesta, ja tähän liittyvät kaikki yhteistoimintamuodot on valittu sillä perusteella, että ne palvelevat Suomen oman puolustuksen kehittämistä ja osaamista sekä valmiuksiamme olla mukana kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä, mikä hyödyttää yhtä lailla YK:n EU:n, ETYJ:n kuin Naro-johtoisiin operaatioihin osallistumista.

Nyt Walesissa järjestetty, päämiestasolla pidetty ISAF- operaatioon osallistuvien maiden kokous jäi lajissaan viimeiseksi. Turvalisuusvastuu siirtyy kokonaan Afganistanin omille voimille, kun ISAF vuoden vaihteessa päättyy. Paljon on Afganistanin ja erityisesti sen naisten hyväksi saatu operaation aikana aikaiseksi, mutta samalla on todettava, että saavutusten kestävyys ei ole taattu. Epävakautta ei aiheuta vain Talibanien jatkuva sotiminen vaan myös Afganistanin poliittinen kypsymättömyys, mikä näkyy siinä, ettei vieläkään ole saatu sovittua sitä, kuka voitti jo kuukausi sitten pidettyjen presidentinvaalien ääntenlaskun. Kansainvälisen yhteisön, joka tässä on paljon laajempi joukko kuin ISAF:iin osallistuvat maat, on kuitenkin jatkettava tukeaan Afganistanin vakaudelle ja kehitykselle, myös sen Naton tulevan koulutus- ja tukioperaation kautta, johon Suomikin on valmis osallistumaan.

Ukraina ja ISIS:n uhka hallitsivat Walesin keskusteluja ja otsikoita, ainakin muualla kuin Suomessa, jossa isäntämaapöytäkirjan allekirjoitus hallitsi uutisointia. Tästä asiakirjasta liikkuu somessa aivan mielikuvituksellisia väitteitä, huikeimmillaan sitä on väitetty jopa kauttakulkusopimukseksi. Laitan tähän siksi linkin kaikille kansanedustajille lähetettyyn muistioon, josta selviää hyvin mistä on ja mistä ei ole kyse.

Suomen linjaa ei hallitus ole muuttamassa. Sitä ei tee seuraavakaan hallitus, ainakaan jos se sosialidemokraateista riippuu. Puolueen tuoreessa lausunnossa todetaan, miten nykyisessä jännitteisessä kansainvälisessä tilanteessa Suomen turvallisuutta palvelee parhaiten pitäytyminen nykyisessä turvallisuuspoliittisessa linjassa. Suomen päätökset jäsenyydestä Euroopan Unionissa, kumppanuudesta Naton kanssa, lisääntyvästä puolustusyhteistyöstä sotilaallisesti liittoutumattoman Ruotsin kanssa ja oman puolustuksemme kunnossa pitämisestä ovat edelleen kestävä linja. Muutokset tähän eivät miltään osin tuo Suomelle lisää turvallisuutta, eivätkä palvele vakautta pohjoisessa Euroopassa.