Kolmet vaalit

Kolmet merkittävät vaalit viime kuussa ovat olleet laajan kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Niin europarlamentin kuin Ukrainan presidentinvaaleja on laajasti käsitelty ja kommentoitu Suomessakin, eikä syyttä. Jälkimmäiset vaalit olivat tuloksiltaan selkeämmät ja antavat ainakin mahdollisuuden edetä Ukrainan kriisin ratkaisemisessa ilman konfliktin laajentumista. Uusi europarlamentti on sen sijaan aiempaa ennustamattomampi. On Euroopan tulevaisuudelle tärkeätä, että EU-kriittisten äänestäjien viesti osataan oikealla tavalla ottaa huomioon. Se ei voi tarkoittaa Euroopan arvoista tinkimistä tai paluuta fyysisesti ja henkisesti suljettuihin ympyröihin, mutta vaalien seurauksena myös Brysselin euroeliitti  joutuu ottamaan huomioon sen, miten heidän pyrkimyksensä alati syvenevän liiton toteuttamiseen ja siihen liittyvät epädemokraattiset menettelytavat ovat kestämättömiä.

Molemmat vaalit kalpenevat kuitenkin sekä laajuudeltaan että merkitykseltään maailman suurimman demokratian Intian vaalien rinnalla. Kaksi kolmasosaa Intian 815 miljoonasta äänioikeutetusta (koko väestö on jo 1,1, miljardia) käytti äänioikeuttaan ja antoi yli kuukauden kestäneen vaalitoimituksen jälkeen hindunationalistiselle Bharatya Janata Partylle  (BJP) 282 paikkaa eli yksinkertaisen enemmistön 543 paikkaisessa Lok Sabhassa eli parlamentin alahuoneessa. Lisäksi puolueen liiittolaiset saivat 54 paikkaa. Käytetyn brittiperäisen enemmistövaalitavan vuoksi BJP:n enemmistöön riitti 31 % kaikista äänistä, joten 19 % saanut vanha valtapuolue Kongressi ei menestynyt ihan niin surkeasti kuin sen saamat 44 paikkaa indikoi.

Vaikka korruptio onkin Intiassa yleistä, ei vaalien rehellisyydestä  ole epäilyjä eikä BJP:n uuden pääministerin Narendra Modin valtakirjaa ole kyseenalaistettu. Hindunationalistinen BJP-puolue on kuitenkin taustaltaan äärinationalistinen ja sen ytimenä on puoluetta huomattavasti vanhempi on puolisotilaallisesti järjestäytynyt ja fasistiseksi luonnehdittu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), jonka jäsen myös Modi on. RSS on ollut osallisena moniin Intian muslimiväestöön kohdistuneisiin väkivaltaisiin terroritekoihin, joista pahimmat nähtiin vuonna 2002 Gujaratin osavaltiossa. Modi oli silloin toiminut vuoden osavaltion pääministerinä ja hänen epäillään olleen niitä osaltaan rohkaisemassa.

Tänään BJP ja Modi eivät enää käytä avointa hindunationalistista tai muslimienvastaista retoriikkaa. Puolueen vaalimenestys selittyy ennen kaikkea tyytymättömyydellä kongressivetoisen hallituksen aikana jatkuneeseen korruptioon ja siihen, että maan talouskehitys ei edelleenkään vastaa ihmisten toiveisiin. Tässä BJP ja Modi saattoivat vedota Gujaratin suotuisaan kehitykseen ja luvata koko Intian pääsevän heidän johdollaan siitä osalliseksi.

Intian vaaleissa on kymmenittäin myös paikkoja voittavia alueellisia puolueita, mutta valtakunnallisia puolueita vain BJP ja kongressi. Kolmanneksi vaihtoehdoksi monet toivoivat nousevan  vasta 2012 perustetun uuden sekulaarin ja epämääräisen vasemmistolaisen Aam Aadmi Party (AAP) puolueen, mutta se sai yli neljästäsadasta ehdokkaastaan vain neljä parlamenttiin.

 Intia on maa jonka merkitys sekä taloudellisesti että poliittisesti tulee vain kasvamaan. Sillä on kaikki mahdollisuudet nousta Kiinan rinnalle, jos Modi kykenee irrottautumaan hindunationalistisesta taustastaan ja lunastamaan edes osan häneen kohdistetuista odotuksista.

  2.6. 2014