Vaihteeksi hyvä uutinen

  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj päätti 20.3. perjantai-iltana monitorointimission lähettämisestä Ukrainaan. Etyj lähettää Ukrainaan lähipäivinä 100 asiantuntijaa seuraamaan turvallisuustilannetta ja raportoimaan siitä. Ihmisoikeuksien toteutuminen ja vähemmistöjen asema ovat keskeisessä osassa mission työtä. Myös Suomi on lähettämässä asiantuntijoita missioon.   Monitorointimissiosta neuvoteltiin pitkään, ja nyt syntynyt ratkaisu on pieni mutta tärkeä merkki kansainvälisen yhteisön pyrkimyksestä toimia yhdessä Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi. Päätös monitorointimissiosta tehtiin yhdessä Etyjin 57 jäsenmaan kesken, joukossa EU-maiden lisäksi mm. Ukraina, Yhdysvallat ja Venäjä. On tärkeää, että Venäjä on näin saatu mukaan kansainvälisen yhteisön toimintaan Ukrainassa. Tämä ei kriisiä ratkaise, mutta toivottavasti voi ehkäistä sen syvenemistä ja laajentumista. Sen vuoksi mission nopea laajentaminen ja vahvistaminen olisi myös tarpeen. 22.3. 2014