Ukrainassa kuohuu

Viime viikon itäisen kumppanuuden huippukokous ei enää paikan päällä tuottanut yllätyksiä. Assosiaatiosopimukset Georgian ja Moldovan kanssa etenevät samoin kuin viisumihelpotusneuvottelut kumppanimaiden kanssa.

Ukrainan assosiaatio- ja vapaakauppasopimusta ei Vilnassa allekirjoitettu. Ukrainan presidentti Janukovitshin ilmoitettua ennen Vilnan kokousta, ettei Ukraina ole valmis sitä allekirjoittamaan, ei EU:nkaan ollut tarvis tehdä omaa päätöstään allekirjoittamisesta, joka riippui sen arvioimisesta, miten hyvin Ukrainan nähtiin olevan valmis sitoutumaan sopimuksen edellyttämään demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin.

Suomen tavoitteena on Ukrainan ja kaikkien muiden itäisen kumppanuuden maiden yhteiskunnallisen uudistumisen tukeminen sekä demokratian, oikeusvaltiokehityksen, vakauden ja vaurauden vahvistaminen alueella. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on sekä Ukrainan ja sen kansalaisten että koko Euroopan edun mukaista eikä niihin sisälly mitään sellaista, joka olisi tähdätty kolmansia maita vastaa. Myös ne, Venäjä mukaan lukien, hyötyisivät kumppanimaiden suotuisasta kehityksestä.

Vielä Vilnassa käytiin Ukrainan edustajien ja Janukovitshin kanssa neuvotteluja allekirjoittamsen edellytyksistä, mutta niitä ei Ukrainan esittämien näkemysten pohjalta löytynyt. Toisaalta Janukovitsh on antamassaan lausunnoissa edelleen vakuuttanut Ukrainan olevan sitoutunut EU-lähentymiseen ja sen perustana oleviin periaatteisiin.

Ukrainan tilanne on johtajiensa päätöksiin pettyneiden ukrainalaisten suurmielenosoitusten jatkuessa erittäin huolestuttava. Väkivallan käyttö rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan on tuomittavaa. Kaikesta väkivallan käytöstä tulee pidättäytyä ja mielenosoittajien oikeutta sananvapauteen sekä rauhanomaiseen kokoontumiseen tulee kunnioittaa. Tilanteen kärjistämiseen tähtäävät provokaatiot puolin ja toisin on estetävä.

Ukrainan johdolta on edellytettävä että se tekee kaiken voitavan tilanteen kärjistymisen välttämiseksi ja väkivallasta vastuussa olevien tahojen tuomiseksi oikeuden eteen. Myös mielenosoittajien on pysyttäydyttävä rauhanomaisessa mielenilmaisussa. Ukrainan on toimittava yhteisten eurooppalaisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti ja ryhdyttävä eri osapuolten väliseen rakentavaan dialogiin mahdollisimman pian.

2.12. 2013