Egypti

Egyptin ajautuminen tilanteeseen, johon ratkaisua haetaan tosiasiallisella sotilasvallankaappauksella, jota ei siksi kuitenkaan haluta kutsua, on murheellinen asia. Kyse on kuitenkin samasta armeijasta, jota sen väliintuloa nyt juhlivat mielenosoittajat vielä jokin aika sitten arabikevään puhjetessa Egyptissä vaativat luopumaan vallastaan. Jotta tämä käänne toisi uuden kevään, on vielä työn alla olevan väliaikaishallituksen kyettävä voittamaan kaikkien egyptiläisten luottamus halustaan toteuttaa ja vakiinnuttaa maahan aitoa demokratiaa. Tätä toivottiin ja odotettiin vapaissa vaaleissa valtakirjansa niukalla marginaalilla saaneelta nyt syrjäytetyltä presidentti Morsilta, mutta hän ei siihen kyennyt.Pahin skenaario olisi maan syöksyminen väkivalllan kierteesen, mutta onneksi tähän ei toistaiseksi kenelläkään näytä olevan halua. Siihen voidaan kuitenkin päätyä, jollei demokratian vakiinnuttaminen uudelta hallitukselta onnistu. Sitoutumisesta vapaiden parlamentti- ja presidenttivaalien toteuttamiseen ja maan moniarvoisuutta kunnioittavan perustuslain voimaansaattamiseen on pidettävä kiinni. Vaalien vapaus ei toteudu, ellei myös muslimiveljeskunta voi niihin vapaasti osallistua ja valmistautua laillisena puolueena muiden joukossa.Näiden ehtojen täyttyessä muun maailman on oltava valmis tukemaan Egyptiä, jonka ahdingon yksi syy on ollut koko ajan kasvanut ihmisten pettymys johtajien kyvyttömyyteen korjata maan talouden jatkuvasti heikkenevää tilaa.

4.7.2013