Peilin eteen kutsutaan taas

MTV:n uutisointi Putinin nimen päätymisestä poliisin ylläpitämään rikosyhteyksistä epäiltyjen rekisteriin on poikinut monenlaista kommentointia. Suomalaismedia on pommittanut ulkoministeriä kysymyksillä, miten tätä on käsitelty Venäjän kanssa keskusteluissa ja miten se on vaikuttanut Suomen ja Venäjän suhteisiin. Jonkinlainen pettymys kysyjien kasvoilla on kuultanut läpi, kun vastaus molempiin kysymyksiin on ollut ettei mitenkään. Oliko siis jollain toiveita provosoida uutisoinnilla ongelmia naapurisuhteisiin?

Vakavampi kysymys on kuitenkin suhtautuminen itse vuotoon. Se että media korostaa lähdesuojan rikkomattomuutta on perusteltua ja ymmärrettävää, eikä kukaan ole tietenkään asettanut tätä kyseenalaiseksi. MTV:tä tai mediaa ei tämän johdosta saa syyttää eikä painostaa lähteensä paljastamiseen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö viranomaiset muutoin saisi selvittää, kuka on syyllistynyt salassa pidettävän tiedon julkistamiseen. Se on suorastaan heidän velvollisuutensa, vaikka Journalistiliiton nimissä on tätäkin paheksuttu.

Suomessa on viranomaisten ylläpitämiä rekistereitä, joissa on yksityishenkilöitä koskevia arkaluonteisia tietoja. Niiden salassapitäminen ei perustu siihen, että näin haluttaisiin suojella viranomaisten toimintaa julkisuudelta, vaan suojelun kohteena on niiden henkilöiden yksityisyys, joista rekistereissä on tietoja. Tämä yksityisyyden suoja koskee jokaista siitä riippumatta, onko kyse valtion päämiehestä vai toimeentulotukea saavasta työttömästä. Edellistä koskevan tiedon julkistamiseen voi löytyä journalistisia perusteita enemmän kuin jälkimmäisen kohdalla, mutta tiedon luovuttaminen on aivan samanlainen teko siitä riippumatta kummasta on kyse.

Mielipiteensä asiasta on ilmaissut myös julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen, joka kannanotollaan vain vahvistaa sen miten hampaatonta ja epäluotettavaa median neuvoston kautta harjoittama ns. itsesäätely on. Voin yhtyä siihen Uimosen toteamukseen, että poliisijohdolla on peiliin katsomisen paikka, mutta niin olisi myös Journalistiliitolla.

5.5. 2013