Lisää aseita Syyriaan?

Vaikka EU-jäsenmaiden selvä enemmistö ei hyvin moninaisin perustein maanantaina halunnut edes lieventää EU:n asevientikieltoa, ei se riittänyt estämään vientikieltoa koskeneen päätöksen raukeamista. Samalla kuitenkin päätettiin pakotteiden jatkamisesta muilta osin EU:n yhteisen kannan mukaisesti, mitä Suomi piti tärkeänä.

 On valitettavaa, ettei yhteistä kantaa voitu kahden jäsenvaltion kannan vuoksi hyväksyä myös asevientiä koskien. Aseiden toimittaminen Euroopasta millekään konfliktin osapuolelle sisältää suuria riskejä eikä edesauta sellaisen poliittisen ratkaisun saavuttamista, joka on ainoa hyväksyttävä ja kestävä tapa väkivallan ja kriisin lopettamiseksi. Suomella ei ole aikomusta toimittaa aseita konfliktialueelle ja tuemme kaikkia pyrkimyksiä saavuttaa poliittinen ratkaisu. Toistaiseksi ei kukaan muukaan ole EU:sta aseita toimittamassa sillä kaikki ovat valmiita ensin katsomaan tuottaako ns. Geneve kakkos-kokous rauhanprosessiin johtavia tuloksia. Tilanteen arviointiin palataan myös ulkoasiainneuvostossa ennen heinäkuun loppua. 

28.5. 2013