Veroja on vielä pohdittava

Olen aika usein laittanut facebookin linkin tälle sivulle kirjoittamiini teksteihin. Nyt otan päinvastoin fb-päivitykseni tähän. Se sopii hyvin jatkoksi edelliselle blogitekstilleni.

Olin valtiovarainministerin sijaisena hallituksessa, kun kehykset esiteltiin eduskunnalle annettavaksi ja otin Arhinmäen aloitteesta tehdyn lausuman omaan esittelyyni. Sen mukaan yritys- ja osinkoverouudistuksen lainvalmistelun yhteydessä arvioidaan uudistuksen kasvu-, työllisyys- ja tulonjakovaikutukset ja hallitus tekee tarvittaessa muutoksia hallitusohjelman tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Tämä on siis hallituksen kanta ja lähden siitä, että sen mukaisesti myös toimitaan, jos osoittautuu, että vaikutukset ovat aivan muunlaisia kuin mitä asiasta hyvin pikaisen ja ilman tarkkoja arvioita tehdyn esittelyn perusteella päätettäessä otaksuttiin.

29.3. 2013