Verorakennetta voidaan korjata

Ilmassa leijuu taas kaikenlaisia veronalennusvaatimuksia. Elinkeinoelämän keskusliitto esittää yritysveron pudottamista 15 prosenttiin eli lähes kahden miljardin tulonsiirtoa. Ja kun tulosopu kangertelee on myös herätetty henkiin ajatus sen ostamisesta veroalennuksilla. Kehysriihessä tällaiset toiveet muuntuisivat vaatimuksiksi uusista hyvinvointivaltion alasajoa vauhdittavista menoleikkauksista.Verorakenne ei toki ole pyhä asia. Epätervettä veronkiertoa voidaan vähentää verotusta selkiyttämällä ja kikkailuun rohkaisevia vähennyksiä karsimalla. On myös perusteita sille, että verotuksen tulisi paremmin tukea yritysten tervettä tulorahoitusta ja sen käyttöä uusia työpaikkoja luoviin investointeihin. Jos tähän vakavasti pyritään on se mahdollista, mutta vain edellyttäen että rahansa osinkoina ja bonuksina ulosottavat omistajat ja johtajat maksavat vastaavasti enemmän veroa tuloistaan. Tämä tukisi paitsi työllisyyden lisäämistä myös hallitusohjelman eriarvoisuuden vähentämistavoitetta.18.2. 2013