Pohjoismainen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö etenee

Ulkoministeri Carl Bildt ja puolustusministeri Karin Enström ovat julkaisset tänään Dagens Nyheterissä pohjoismaista puolustustusyhteistyötä käsitelleen artikkelin. Sen keskeiset linjaukset ovat täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä Suomen hallitus toteaa pohjoismaisesta turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä eduskunnalle joulukuussa annetussa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa. Se vastaa myös niitä näkemyksiä, joita toista kuukautta sitten esitin Ruotsin sosialidemokraattien Urban Ahlinin ja Peter Hulqvistin sekä Johannes Koskisen kanssa kirjoittamassamme, molemmissa maissa julkaistussa artikkelissa. Tähän yhteistyöhön ei liity poliittisia tai ideologisia eroja tai vastakkainasetteluja, vaan sillä on kaikissa pohjoismaissa laaja konsensuaalinen kannatus.

Tämä jo pitempään toteututtu yhteistyö kattaa kahden tai useamman pohjoismaan yhteistyön koulutuksen, harjoitusten, kriisinhallintaan osallistumisen, valvontatehtävien ja hankintojen alalla. Tähän viittasivat Bildt ja Enström kirjoittaessaan, miten myös puolustusvoimavarojen yhteinen omistus ja käyttö eli nk. pooling and sharing, kuuluu Ruotsin visioon pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä. Tältä pohjalta on mahdollista tiivistää hyvin käytännönläheistä yhteistyötä erityisesti juuri Ruotsin kanssa ilman, että se on tarkoitettu muuttamaan niitä truvallisuuspolitiikan perusvalintoja, joita jokainen pohjoismaa on osaltaan tehnyt.

13.1. 2013