Tervetuloa rahoitusmarkkinavero

Finanssimarkkinat ovat olleet tähän asti muihin aloihin nähden etuoikeutetussa poikkeusasemassa. Jokainen, joka käy leikkauttamassa hiuksensa, syömässä ravintolassa, ostamassa leipää tai mitä tahansa tavaraa kaupasta maksaa huomattavan suurta arvonlisäveroa. Sen lisäksi joihinkin haitakkeiksi katsottuihin tuotteisiin voi kohdistua muitakin veroja, kuten tupakkaan ja alkoholiin. Miksi siis pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamien palvelujen ja sijoituskohteiden kaupan pitäisi olla kokonaan verotonta?

Kun nyt Suomessakin pohditaan liittymistä EU:ssa kaavaillun rahoitusmarkkinaveron käyttöön ottavien maiden ryhmään, on rahoitusala käynnistänyt tavallista kiivaamman kampanjan tätä vastaan. On sinänsä luonnollista, että palkkansa eteen työtään tekevät edunvalvojat lobbaavat alaansa kohdistuvaa verotusta vastaan. Vähemmän ymmärrettävää on, että he ovat osittain saaneet värvättyä työeläkeyhtiöiden hallintoelimissä istuvia ay-taustaisia edustajia kampanjaansa.

Suomen työeläkerahastojen kokonaissijoituskanta on vajaa 140 mrd. euroa. Jotta rahastot joutuisivat maksamaan edes 140 miljoonaa euroa veroa vuosittain, olisi koko sijoituskannan omistusta vaihdettava kerran vuodessa. Tämä ei kuulosta uskottavalta, ja jos se olisi totta olisi syytä huolestua siitä, miten ja mihin yhtiöt eläkevaroja käyttävät, sillä silloin on kyse spekulaatiosta eli yrityksestä ennustaa ja käyttää hyväksi lyhytaikaisia kurssivaihteluja. Tämä on aina nollasummapeliin verrattavaa riskitoimintaa, jossa voitot ja tappiot kokonaisuudessaan kumoavat toisensa. Vielä pahempaa on, että spekulatiiviset rahavirrat voivat myös aiheuttaa paljon laajempia reaalitalouden toimintaan kielteisesti takaisin heijastuvia järjestelmäriskejä, kuten olemme nähneet.

Jos rahoitusmarkkinavero hillitsee työeläkerahastoja osallistumasta tällaiseen, se on täyttänyt tarkoituksensa. Kyse on vain marginaalisesta verosta, joka ei vaikuta eikä haittaa reaalitalouteen liityvää vientiä, tuontia ja muuta kauppaa eikä liioin rasita enintään muutaman sijoitusratkaisun tekeviä tavallisia piensijoittajia.

On toivottavaa että hallitus saa mahdollisimman pian otettua hallitusohjelman jo viitoittamalla tavalla myönteistä kantaa rahoitusmarkkinaveroon ja ilmoittaa Suomen mukaan siihen jo yhdentoista EU-maan ryhmään, joka on valmis osallistumaan veron valmisteluun. Tässä ryhmässä mukanaolo on myös tärkeää siksi, että näin voimme olla muokkaamassa esitystä sellaiseen suuntaan, että nyt esityksessä nähdyt möröt voidaan osoittaa harhoiksi.

14.10. 2012