Kunnat ja veroparatiisit

Kuntavaaleissa nyt valittavilla päättäjillä on iso valta ja vastuu sen suhteen, miten hyvinvointipalvelujen laatu ja saatavuus tulevina vuosina kehittyy. Sen vuoksi on ollut hyvä, että kuntien rooli palvelujen järjestäjänä on nostettu vaalikeskustelujen keskiöön niin, että kaikki ehdokkaat ja puolueet on haastettu ilmaisemaan selvästi – vaikka moni sitä koittaa vältellä – miten suhtautuvat julkisten palvelujen yksityistämiseen ja ulkoistamiseen. Vastaamista helpottaa kokemuksesta kerääntynyt tieto yksityistämisen ja ulkoistamisen seurauksista, jotka ovat valtaosaltaan kielteisiä, minkä vuoksi monet tehtävänsä ulkoistaneet kunnat ovat ottamassa niitä takaisin omaan hoitoonsa.

Keskustelu on saanut myös laajemman ja suorastaan globaalin ulottuvuuden, kun on havaittu että monet yksityiset palveluntuottajat, ehkä vielä tarjouskilpailun voittaessaan alunperin suomalaiset yritykset, ovat päätyneet osaksi monikansallisia suuryrityksiä, joiden voitot joskus monimutkaisten järjestelyjen kautta päätyvät sellaisiin veroparatiiseihin, joissa omistajat voivat tulouttaa ne itselleen veroja maksamatta.

Veroparatiisien sulkeminen ja laajemmin epäterveen verokilpailun lopettaminen vaatii luonnollisesti EU:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä tehokkaita toimia ja sitovia päätöksiä. Tämä ei kuitenkaan poista valtioiden velvollisuutta ja mahdollisuuksia toimia omin päätöksin tätä vastaan, ja myös kuntapäättäjillä on tässä oma roolinsa. Suuntaa on näyttänyt Helsingin kaupunki, jossa valtuusto Thomas Wallgrenin aloitteen pohjalta päätti 26.9.2012, että kaupunki välttää hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytköksiä veroparatiiseihin. Samanlaisia aloitteita on tehty monissa muissakin kunnissa.

Niitä ja kuntien mahdollisuutta vaikuttaa ei pidä väheksyä. Kannattaa vaikka lukea Wallgrenin puheenvuoro asiasta osoitteessa http://thomaswallgren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/122436-voivatko-kunnat-oikeasti-vaikuttaa-veroparatiisiyhtioihin jossa esitetään yksityiskohtainen ohjelma siitä, millaisia toimia ja valintoja tämä käytännössä voi tarkoittaa.

Veroparatiisien vastainen toiminta on mukana myös hallitusohjelmassa. Kaikki hallituksessa eivät ole yhtä hanakoita toteuttamaan parempaan ja oikeudenmukaisempaan globaalihallintaan johtavia ohjelmakohtia, mistä kertoo hallituksen tähänastinen kyvyttömyys päättää liittymisestä mukaan rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoon valmiiden EU-maiden ryhmään. Kuntien näyttävä aktiivisuus voi silloin panna vauhtia myös hallituksen toimiin.

27.10. 2012