Pohjoismainen yhteistyö tiivistyy

Viiden pohjoismaan ulko- ja puolustusministerit kokoontuivat ensimmäiseen yhteiseen istuntoon tässä kokoonpanossa viikonvaihteessa Norjan Bodössä. Pohjoismaisen yhteistyön näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Kaikki ovat siihen sitoutuneita eivätkä maitten erilaiset valinnat sotilaallisen liittoutumisen, EU-jäsenyyden tai euron suhteen muodosta minkäänlaista lähtökohtaista estettä yhteistyölle kaikilla aloilla, joilla sitä pidetään hyödyllisenä. Tämä koskee myös puolustusta, jossa emme tavoittele mitään uusia laajoja sopimusjärjestelyjä vaan jatkamme hyvin pragmaattista yhteistyötä hankintojen, harjoitusten, valvontatehtävien ja kansainvälisen kriisinhallinnan yms merkeissä. Tämä ei ole suunnattu ketään vastaan, vaan päinvastoin palvelee koko kansainvälistä yhteisöä, joka arvostaa pohjoismaiden osaamista ja osallistumista kansainväliseen siviili- ja sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanvälitykseen ja rakentamiseen. Kaikilla on myös samankaltainen pakko yhteistyöllä tavoiteltuun parempaan kustannustehokkuuteen.Pohjoismaiden puhevaltaa vahvistaa ns.pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin esikuvallinen menestys, joka on nostanut kaikki pohjoismaat erilaisten kansainvälisten vertailujen kärkeen. Tätä pohjoismaat haluavat ja voivat käyttää myös muiden maailmanosien kehityksen tukemiseen. Naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen on tässä omaan kokemukseemme perustuva painopiste.On aivan riittävästi hyviä syitä jotka puoltavat pohjoismaiden yhteistyön tiivistämistä. Niiden ohella sitä tukee valitettavasti huonompikin syy, eli EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan heikkouden tila. Kaikki pohjoismaat haluavat ensi sijassa toimia yhtenäisen EU:n linjauksiin nojautuen – myös Islanti ja Norja, jotka mieluiten yhtyisivät EU:n yhteisiin kantoihin, jos sellaisia vaan olisi. Jos ei ole, niin on luonnollista että pohjoismaat seuraavaksi pyrkivät yhteisiin kantoihin keskenään.Edellä sanottu koskee soveltuvin osin myös viiden pohjoismaan ja kolmen Baltian maan NB yhteistyötä, joka on löytänyt jo vakiintuneet hyvin vapaamuotoiset toimintatapansa, kuten saatoimme jälleen NB-ulkoministereiden kokouksessa Vilnassa todeta.5.9. 2012