Vahva asekauppaa säätelevä sopimus tulossa !?!

Neuvottelut asekauppaa säätelevästä Arms Trade Treatystä lähestyvät New Yorkissa loppuvaihetta. Suomi on ollut neuvotteluissa hyvin aktiivinen muiden aloitteentekijämaiden kanssa tavoitteenaan vahva ja kattava sopimus. Vielä ei ole mahdollista varmuudella tietää syntyykö sopimus vai ei ja monet keskeiset avainkysymykset ratkeavat vasta neuvottelujen loppuvaiheessa.

Pienaseiden (Small Arms and Light Weapons) saaminen sopimuksen piiriin on todennäköistä, mutta ammusten sisällyttäminen on vielä avoin. Kaupan luvittamisen kriteereiden osalta on vielä enemmän avoimia kysymyksiä, joiden lopullinen muotoilu pitkältä ratkaisee sopimuksen todellisen merkityksen.

On syytä alleviivata, ettei sopimus Arms Trade Treatyn nimellä ole itseisarvo, vaan sen täytyy johtaa myös todelliseen muutokseen. On parempi olla hyväksymättä heikkoa sopimusta kun hyväksyä sellainen, joka vain legitimoisi asekauppaa vaikuttamatta todellisuudessa sen laajuuteen, vähentämättä aseiden laitonta leviämistä ja käyttöä ihmisoikeuksien rikkomuksiin ja muihin laittomiin tarkoituksiin.

Pettymys New Yorkissa ei saa pysäyttää ATT-prosessia

ATT konferenssi asekauppaa säätelevästä sopimuksesta päättyi eilen tuloksettomana. Suomi yhtenä seitsemästä prosessin käynnistäneen aloitteen tehneestä maasta teki neljän viikon ajan työtä vahvan ja kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi. Hyvää työtä tehneen konferenssin puheenjohtajan Garcia Moritanin johdolla tarjolla oli kohtuullisen hyvä sopimus. Olisimme toki halunneet vieläkin vahvemman sopimuksen, mutta tämäkin merkitsisi huomattavaa parannusta asekaupan nykyiseen täysin säädeltämättömään ja valvomattomaan tilaan nähden.

Kovin isoista asioista ei sopimuksen syntyminen enää jäänyt kiinni. Muutamilta mailta puuttui erilaisista syistä kuitenkin nyt valmius sitoutua sopimukseen. Yhdysvaltojen ilmoitettua, että se tarvitsisi lisäaikaa sopimuksen työstämiseen ja harkintaan, siihen liittyi heti ryhmä epäröiviä maita, kuten Venäjä, Kuuba, Pohjois-Korea ja Venezuela.

Työ vahvan ja kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi ei kuitenkaan jää tähän. Sopimuksen takana on nyt vahva momentum, kuten ilmeni Meksikon noin sadan maan puolesta käyttämässä puheenvuorossa. Seuraavaksi asia siirtyy YK:n yleiskokouksen käsittelyyn. Työtä täytyy jatkaa olemassa olevan sopimusluonnoksen pohjalta niin, että maailman tarvitsema ja YK:n jäsenmaiden ylivertaisen enemmistön kannattama sopimus saadaan valmiiksi. Jos asia ei etene YK:ssa on myös mahdollista, vaikkei vielä toivottavaa eikä tavoiteltavaa, että prosessi jatkuu YK:n ulkopuolella.

28.7. 2012

Vahva asekauppaa säätelevä sopimus tulossa !?!

Neuvottelut asekauppaa säätelevästä Arms Trade Treatystä lähestyvät New Yorkissa loppuvaihetta. Suomi on ollut neuvotteluissa hyvin aktiivinen muiden aloitteentekijämaiden kanssa tavoitteenaan vahva ja kattava sopimus. Vielä ei ole mahdollista varmuudella tietää syntyykö sopimus vai ei ja monet keskeiset avainkysymykset ratkeavat vasta neuvottelujen loppuvaiheessa.

Pienaseiden (Small Arms and Light Weapons) saaminen sopimuksen piiriin on todennäköistä, mutta ammusten sisällyttäminen on vielä avoin. Kaupan luvittamisen kriteereiden osalta on vielä enemmän avoimia kysymyksiä, joiden lopullinen muotoilu pitkältä ratkaisee sopimuksen todellisen merkityksen.

On syytä alleviivata, ettei sopimus Arms Trade Treatyn nimellä ole itseisarvo, vaan sen täytyy johtaa myös todelliseen muutokseen. On parempi olla hyväksymättä heikkoa sopimusta kun hyväksyä sellainen, joka vain legitimoisi asekauppaa vaikuttamatta todellisuudessa sen laajuuteen, vähentämättä aseiden laitonta leviämistä ja käyttöä ihmisoikeuksien rikkomuksiin ja muihin laittomiin tarkoituksiin.