Kylmä sota on ohi

Venäläisen armeijakenraali Nikolai Makarovin eilen Helsingissä Suomesta esittämät näkemykset kannattaa huomioida vakavasti, mutta liian suurta painoarvoa niille ei tule antaa. Hän ei ole ainoa kenraali, joka elää vielä kylmän sodan maailmassa, eikä Venäjä ole ainoa maa josta heitä löytyy. Venäjän johto ei kuitenkaan tällaisia aikakoneesta kumpuavia lausuntoja ole jakanut, ja on vaikea uskoa että kukaan poliittisesti vastuullinen toimija kokisi Suomea tai pohjoismaita minkäänlaisena uhkana.Nykymaailmassa Venäjäänkin kohdistuvat uhat löytyvät aivan muualta kuin lännestä ja ne ovat yhteisiä kaikille maille, siksi niihin vastaamainen edellyttää vanhat kylmän sodan rajat ylittävää yhteistyötä, minkä muuten Makarovkin tunnisti todetessaan Venäjän halun kehittää yhteistyötään Naton kanssa. Tosiasia kuitenkin on, että vanhaan maailmaan ja sitä hallinneeseen voimapolitiikkaan takertuneita sotilaita ja siviilijohtajia on edelleen liian paljon liian monessa maassa. Paras vastaus heille tässä tapauksessa on luottamusta rakentava yhteistyö Venäjän kanssa, joka tunnustaa myös kaikkien osapuolten oikeuden omien turvallisuuspoliittisten valintojensa tekemiseen.6.6. 2012