Kiitos luottamuksesta

Tulin valituksi HOK-Elannon edustajistoon, kiitos luottamuksesta kaikille tukijoille. En myöskään suostu lainkaan häpeämään asiaa, vaikka Helsingin Sanomat on tehnyt parhaansa sekä vaaleja edeltävässä että niiden jälkeisessä kirjoittelussaan saattaakseen epäilyttäväksi koko asiakasomisteisen kuluttajaosuustoiminnan ja aivan erityisesti sen, että muuallakin luottamusta saaneet poliitikot osallistuvat myös sen hallintoon. Oma isoisäni ja isäni ovat olleet Elannon luottamustehtävissä, säästökassatilini avasin jo viisivuotiaana ja jäseneksi liityin heti kun ikä sen salli. Pidän kansanvaltaisesti hallittua ja yksityisiin taskuihin päätyvää voittoa tavoittelematonta osuustoimintaa yhtä tärkeänä nykymaailmassa kuin mitä se perustettaessa oli.

Suomessakin on pitkään koetettu kasvattaa uskomaan, että meidän ihmisten on sopeuduttava markkinavoimien vaatimuksiin, ja tämän käsityksen on myös annettu ohjata politiikkaa. Yhä useammat ovat kuitenkin tämän seuraukset nähtyään ja koettuaan valmiit kyseenalaistamaan tämän vallitsevan viisauden, ja haluavat, että markkinoiden toiminta sopeutetaan ihmisten tarpeisiin.

Osuustoiminnan arvot – omatoimisuus, yhteistoiminta, demokratia ja tasa-arvo – ovat osoittaneet eettisen kestävyytensä ja käytännön toimivuutensa. Sellaiselle osuustoiminnalle, joka ei ole näihin nojannut, on käynyt huonosti ja ansaitusti. Kepulikonstein ei kestävää menestystä saa, mikä kannattaa HOK-Elannon menestykselle kateellistenkin huomata.

Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa, jota on Suomessa välillä pitkään heikennetty, on keskeistä se miten kattavalla laaja-alaisella sosiaaliturvalla ja julkisilla palveluilla luodaan riittävän laaja markkinariippuvuudesta vapaa turvavyöhyke suojaamaan markkinatalouden epävarmuudelta ja erilaisilta sosiaalisilta riskeiltä. Tämän ohella pohjoismaista mallia vahvistaa se, että markkinatalouteen tuo vakautta ja pitkäjänteisyyttä myös osuustoiminnallinen yritystoiminta, joka edustaa avoimessa markkinataloudessa toimivaa ei-kapitalistista markkinavoimaa.

17.5. 2012