EU ja arktiset alueet

EU:n komission varapuheenjohtaja ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan Korkea Edustaja Catherine Ashton, (jota kutsuttaisiin EU:n ulkoministeriksi elleivät britit olisi olleet nimikkeelle allergisia) kävi Suomessa. Kävin ensin hänen kanssaan Helsingissä pitkän keskustelun niistä kaiken maailman asioista, joihin EU:n täytyy kyetä ottamaan kantaa ja vaikuttaa, ja jatkoimme sitten Rovaniemelle arktisten asioiden merkeissä. Lapissa jo ennen uutta tehtäväänsä perheensä kanssa lomaillut Ashton on aidosti kiinnostunut arktisten alueiden asioista. Rovaniemellä hän mm. kuunteli tarkoin kolmen pohjoismaan saamelaisedustajien esittämiä näkemyksiä alkuperäiskansojen tilasta ja toiveista. Suomesta Ashton jatkoi matkaansa Kiirunaan, Tromssaan ja Huippuvuorille. Arktisilla alueilla on meneillään isoja asioita jotka merkitsevät sekä uhkia että avaavat uusia mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen eteneminen kutistaa jääpeitettä ja uhkaa arktisten alueiden herkästi haavoittuvaa luontoa, samalla kun se avaa uusia kulkureittejä ja eritoten öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntämismahdollisuuksia. Alueen asukkaat ja alkuperäiskansat suhtautuvat tähän kaksijakoisesti. Luvassa olevat investoinnit tuovat rahaa ja vaurautta, mutta uhkaavat sekä luontoa että perinteisiä elämäntapoja ja alkuperäiskansojen elinkeinoja. Suomessakin tämä näkyy siinä miten melkoisen kaivosbuumin synnyttänyt raaka-aineiden kasvava kysyntä on luonut ristiriitoja esim. Talvivaaran kaivoksen toimintaan liittyen.1331131879_Tuomioja-Erkki-Bildt-Carl-JouEU on jo nyt monin tavoin mukana pohjoisessa ulottuvuudessa myös arktisilla alueillla ja tulee olemaan vielä enemmän, kun sen hakemus tulla mukaan viiden pohjoismaan sekä Kanadan, Venäjän ja USA:n perustaman Arktisen neuvoston pysyväksi tarkkailijaksi saadaan hyväksyttyä. EU valmistelee myös Arktisen tiedotuskeskuksen perustamista Rovaniemelle. Se vaatii vielä komission toiminta- ja hankintasääntöjen mukaisesti valmistellun päätöksen. Rovaniemellä vallitsi luottavainen tunnelma siihen, että päätös pian syntyy,  eikä Ashton puheillaan tätä luottamusta ainakaan heikentänyt.7.3. 2012