Pohjoismainen malli

Pohjolan sosialidemokraatit ja ay-johto kokoontuivat yhteistyöjärjestö SAMAK:in vuosikokoukseeen Tukholman lähellä. Suurimman huomion vei Ruotsin demareiden uuden puheenjohtajan Stefan Löfvenin esiintyminen. Häneen kohdistuu nyt suuria odotuksia Ruotsin demareiden syöksykierteen pysäyttäjänä, ja ainakin eilisen perusteella voi uskoa hänen myös tässä onnistuvan.

Keskustelujen pääaiheena oli ns. pohjoismainen malli, jonka vahvuuksista, heikkouksista ja päivittämisestä päätettiin käynnistää yhteinen tutkimusprojekti. Vaikka jotkut sosialidemokraatit puhuvat pohjoismaisesta mallista nimenomaan sosialidemokraattisena mallina, olen Norjan Jens Stoltenbergin kannalla siinä, että vaikka sosialidemokraateilla on aivan erityinen ja aikanaan ratkaiseva osuus kaikissa kansainvälisissä vertailuissa vahvuutensa osoittaneen pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kehittämisessä, on kyse sellaisesta yhteiskunnallisesta solidaarisuutta toteuttavasta toimintatavasta, joka yhdistää ihmisiä pohjoismaissa myös paljon laajemmalla pohjalla.

Jo yli seitsemän miljardin ihmisen asuttamassa keskinäisen riippuvuuden maailmassa meillä voi olla parhaimmassakin tapauksessa vain muutama vuosikymmen aikaa sopeuttaa kaikki ihmiset toiminnot ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen vaatimuksiin. Vaikka Pohjolassakin olemme vielä tästä kaukana on ilmeistä, että pohjoismainen malli antaa kuitenkin muita paremmat mahdollisuudet tämän saavuttamiseen. Siksi pohjoismailta ja pohjoismaiselta sosialidemokratialta pitää edellyttää vahvaa ja aktiivista panosta kaikissa globalisaation parempaan hallintaan tähtäävissä aloitteissa ja prosesseissa. Näyttöjemme perusteella meiltä tätä myös odotetaan ja toivotaan muualla maailmassa.

1.2. 2012