Itsenäisyyspäivänä maailmalla

Bonnin, Brysselin ja Vilnan peräkkäiset kokoukset laajalti saman osanottajajoukon merkeissä ovat luonteeltaan melko erilaisia. Siinä missä Bonnin Afganistan- ja Vilnan ETYJ-kokous ovat päätelmiensä osalta pitkään virkamiestasolla valmisteltuja niin, että ministerikokoukset eivät enää muotoiluista keskustele vaan muodostuvat pitkäksi sarjaksi peräkkäisiä etukäteen valmisteltuja ministeripuheenvuoroja, joutuivat EU-ministerit Brysselissä istumaan pitkälle yöhön miettimässä kaikille sopivia päätösmuotoiluja.Kyse oli laajentumista koskevien päätösten valmistelusta EU:n perjantain päämiesten Eurooppa-neuvoston kokousta varten. Vaikeimmat väännöt käytiin Turkkia ja Serbiaa koskevista muotoiluista. Turkin osalta oli tärkeintä, että maan jäsenyysperspektiivi säilyy uskottavana ja että sitä voidaan hyvässä järjestyksessä viedä eteenpäin, kuten kymmenen EU-ministerikollegan kanssa viime viikolla julkaisemassani yhteisartikkelissa todettiin.Serbian osalta on kyse konkreettisesta päätöksestä myöntää maalle kandidaattimaan asema, kuten komissio esittää ja Suomi lähes kaikkien jäsenmaiden kanssa kannattaa. Nyt hyväksytty muotoilu jätti lopullisen päätöksen Eurooppa-neuvostolle, mutta on muotoiltu siten, ettei perusteltua syytä evätä tätä Serbialta enää olisi. Tämä on tärkeää ei vain Serbialle vaan koko Länsi-Balkanin ja Euroopan vakaudelle ja kehitykselle. Serbian edistys on ollut kiitettävää ja sen nykyjohto on myös ottanut tärkeitä askelia suhteiden normalisoimiseksi Kosovon kanssa, vaikka kaikki toki ymmärtävät tien EU:n jäsenyyteen olevan vielä pitkä ja mutkainenkin.Myös Bonnin ja Vilnan kokoukset ovat tärkeitä ja hyödyllisiä. Kansainvälisen tuen Afganistanille ja sen hauraalle vakaudelle ja demokratialle sekä rauhanpyrkimyksille ja sovinnolle on jatkuttava vuoden 2014 jälkeenkin. Jos näin ei käy, niin pahiten uhattuna ovat silloin Afganistanin naisten ja tyttöjen oikeudet ja mahdollisuudet.ETYJ:n osalta kannattaa lainata juuri tätä kirjoittaessani puheenvuoronsa päättänyttä Australian ulkoministeri Kevin Ruddia, joka kertoi panneensa merkille, että Euroopassa ETYJ:n väheksyntä on miltei muodikasta, mutta aasialaisena hän ei tähän yhdy, sillä se mitä heidän maailmankolkastaan puuttuu ja jota siellä tarvittaisiin, on ETYJ:n kaltainen järjestö.Hyvää itsenäisyyspäivää Vilnasta!6.12. 2011