Kuntien puolesta komissiota vastaan

Valtiovarainministeriössä valmistellaan lakia, joka pakottaisi kuntia yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitoksensa. Ohjeensa ministeriö on hakenut Brysselistä EU:n komissiolta, koska tarkoitus on varmistaa, että laki ”noudattaa pilkulleen EU:n kipailusäännöksiä”.

Välitön seuraus uudesta laista olisi, että liikelaitosten tuotosta maksettaisiin valtiolle veroja, mikä Helsingin energian osalta tarkoittaisi jopa 50 miljoonan euron vuosittaista tulonsiirtoa valtiolle. Epäsuora seuraus on yhtiömuotoisen toiminnan yksityistämisen helpottaminen. Tosiasiassa tämä seuraus on ”kunnallissosialismia” vihaavien kiilusilmäisten markkinauskoisten nimenomainen tavoite. EU-alamaisina joudumme panemaan toimeen hyväksytyt direktiivit, mutta miksi näissä kilpailuttamisasioissa on aina pyritty olemaan paavillisempia kuin paavi itse? Komissio perustelee vaatimustaan sillä, että liikelaitosten konkurssisuoja on kilpailua vääristelevää valtiontukea. Samainen komissio on kuitenkin rientänyt esittämään velkakriisiin ajatuneille euromaille perussopimusten kieltämää miljarditukea. Eikö tämä olisi nyt se paikka, jossa tuleva uusi hallitus voisi käynnistää projektin EU:n kilpailusääntöjen kriittiseksi arvioimiseksi ja uusliberalistisen markkinauskon horjuttamiseksi laajemminkin koko EU:n piirissä? 24.4. 2011