Euroopan oikeisto vauhdissa

Osana jatkuvia yrityksiään markkinoiden rauhoittamiseksi ovat Saksan ja Ranskan oikeistojohtajat teettäneet nyt komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajilla esityksen ”Euromaiden kilpailukykysopimukseksi”, jota Suomen porvarihallitus on jälleen valmis myötäilemään. Nyt olisi kuitenkin jo vihdoin aika painaa jarrua ja pysäyttää tämänkaltainen eurooppalaista demokratiaa halveksiva valmisteluprosessi.

Menettelytapa, jolla jäsenvaltioiden hallitusten päämiehet pyritään sitouttamaan pitkälle meneviin jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvien talouspolitiikan hoitoa koskeviin periaatteisiin ja menettelytapoihin ohi Euroopan unionin kaikkien normaalien valmistelumenettelyjen ja jäsenvaltioiden parlamenttien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sivuuttaen, ei ole hyväksyttävä. Se loukkaa demokraattisia toimintatapoja ja vaarantaa unionin demokraattisen legitimiteetin. Ajoituskin näyttää epäilyttävässä määrin sellaiselta, että se on haluttu tehdä niin että, Helsingissä kokoontuvat EPP:n konservatiivijohtajat voivat sille ensimmäisinä antaa siunauksensa. Tämänkaltaisen kilpailukykysopimuksen hyväksyminen avoimen ja demokraattisen valmistelun ja päätöksenteon sivuuttavalla tavalla ei ole hyväksyttävä itse esityksen sisällöstä riippumatta, ei niiltkäkään osin kun siihen sisältyvät esitykset ovat itsessään hyväksyttäviä tai Suomelle ongelmattomia. Kokonaisuudessaan kilpailukykysopimus edustaa kuitenkin yksipuolisesti markkinauskoista Euroopan konservatiivien oikeistolaista talouspoliittista ajattelua, josta puuttuu kaikkien sellaisten tekijöiden arviointi ja vahvistaminen, jotka ovat nostaneet vahvaan sosiaaliseen kumppanuuteen, yhteisvastuuseen ja tulo- ja varallisuuserojen kohtuullistamiseen perustuvat, pohjoismaisen mallin mukaiset hyvinvointivaltiot myös kaikkien kansainvälistä kilpailukykyä koskevien arvioiden kärkeen.

3.3. 2011