Turvataan poliisipalvelut!

Nykyisen hallituksen ohjelmassa onneksi entisessä muodossaan kuopatun valtionhallinnon tuottavuusohjelman typerimpiin seurauksiin on kuulunut poliisitoimen heikentäminen kansalaisten arkiturvallisuuteen kielteisesti heijastuvalla tavalla. Poliisihallinnossa on kyllä epäilemättä edelleenkin toimintojen tehostamisen tarvetta, mutta henkilöstön vähentämiseen sen ei pitäisi johtaa. Poliisi on tähän asti ollut luotetuimpia ja arvostetuimpia julkisia palveluja. Tämä perustuu siihen, että suomalainen poliisi toimii yleensä fiksusti ja pätevästi, silloin kun paikalle ehtii. Yhä useammin ei ehdi, ei syrjäseuduilla eikä pienempien rikosten selvittämiseen. Tämä tulee vääjäämättä laskemaan poliisitoimen arvostusta, kun ihmiset eivät enää koe saavansa sitä usein ennaltaehkäisevää turvaa ja palvelua, jota poliisitoimi oikein hoidettuna tuottaa.

Sivutuotteena tästä poliisitoimen kurjistamisesta on yksityisiin turvapalveluihin ja jopa henkivartijoihin kohdistuva kasvava kysyntä. Jotkut tuottavuusohjelman arkkitehdit ovat nähneet tämän  toivottavana ja tavoiteltavana kehityksenä, kun yksityiselle yritteliäisyydelle luodaan näinkin tilaa. Laadukkaiden ja toimivien poliisipalvelujen tarjoaminen kuuluu kuitenkin julkisen vallan ydintehtäviin eikä niitä voida yksityistää ilman oikeusturvan ja arkiturvallisuuden merkittävää heikentämistä. Toivottavasti tämä ymmärretään, kun kehysriihessä jälleen joudutaan punnitsemaan veronkorotusten ja säästöjen suhdetta.

3.2. 2011