Perusturva kuntoon

HS-raadilta kysyttiin viime viikolla pitäisikö perusturvaa korottaa irrallaan ansiorturvasta. Kysymyksessä viitattiin Osmo Soininvaaran sata-komitean työtä käsitelleeseen kirjaan ja Heikki Hiilamon siitä kirjoittamaan, Kim Il-sungin ylistyksen mieleen tuovaan arvioon lehdessä. Molemmissa syytettiin ay-liikettä perusturvan jälkeenjääneisyydestä.

Kysymys on johdattelevuudestaan huolimatta hyvin tärkeä ja koska lehti ei painoversiossaan lainannut vastaustani, panen sen tähän sellaisenaan.  ”Kyllä pitää, mutta vain kertaluonteisesti ja alimman työttömyys- ja sairauspäivärahan osalta. Tämä on myös 120 euron korotusta esittävän Ei riitä -kampanjan vaatimus, jossa olen mukana. Tällä tasokorotuksella tulee kuroa umpeen se perusturvan jälkeenjääneisyys suhteessa ansiosidonnaisten päivärahojen nousuun, joka on ollut useiden kymmenien prosenttien suuruusluokkaa. Sen jälkeen kun tämä korjaus on tehty on perusturvan ja ansiosidonnaisten etuisuuksien suhteesta edelleen pidettävä kiinni, sillä perus- ja ansiosidonnaisen turvan yhdistävä järjestelmä on muutoin perusteltu. Erimuotoinen syyperusteinen perustoimeentuloturva tulisi mitoittaa siten, että se normaalitapauksessa turvaa elämismahdollisuudet ilman, että saaja sen riittämättömyyden vuoksi joutuu turvautumaan myös toimeentulotukeen, kuten nyt perusturvan jälkeenjääneisyyden vuoksi aivan liian paljon tarpeettomasti tapahtuu. En ole vielä lukenut Soininvaaran kirjaa enkä tällä vastauksella ota kirjaan tai siinä esitettyihin väittämiin ja näkemyksiin enemmälti kantaa.”

22.11.2010