Suomi rauhanvälityksen suurvallaksi?

Kun Suomen hallituksen johtavat ministerit ovat ilmaisseet halunsa tehdä Suomesta rauhanvälityksen suurvalta oli hyvin paikallaan, että tiistaisen XV presidenttifoorumin aiheena oli ”Kestävä rauha – rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan”. Varsin laajalti erilaista kriisinhallintakokemusta omaavan keskustelijajoukon monissa puheenvuoroissa tuotiin esiin paljon hyviä ja rakentavia ajatuksia siitä, miten tätä rauhanvälitystä voitaisiin edistää. Kaikki olivat myös yksimielisiä siitä, ettei rauhanvälityksen suurvallaksi tulla vain oman ilmoittautumisen perusteella vaan se edellyttää paljon muuta osaamista ja resurssointia, alkaen myös kaiken suomalaisen osaamisen kokoamisesta ja koordinoimisesta.   Ihan yhtä yksituumaisia ei kuitenkaan oltu sen suhteen, miten hyvin Suomen kriisinhallintaresurssit ovat nykyisin käytössä. Erityisesti osallisuus Afganistanin sotaan yhtäältä ja toisaalta tapahtunut YK-operaatioihin osallistumisen alasajo nähtiin ongelmina. Näin ainakin minulta tilaisuuteen pyydetyssä puheenvuorossa rauhan saavuttamisen ja säilyttämisen nykyisistä ja tulevista haasteista.

14.9.2010