Systeemiriskien hallintaan

Huomenna 5.6. vietetään maailman ympäristöpäivää historian tähän asti pahimman öljykatastrofin jatkuessa Meksikonlahdella. Kyseessä oli jälleen yksi sellainen onnettomuus, jollainen insinöörinäkemyksen mukaan oli oikeastaan mahdoton, ja joka tapahtui porauslautalla, jonka operaattoria BP:tä on pidetty – ainakin yhtiön omassa brändäyksessä – hyvin ympäristövastuullisena energiayhtiönä. Tapahtuneesta pitää tehdä monenlaisia johtopäätöksiä. Helpoimmat ovat ne jotka koskevat katastrofivalmiuksen parantamisen tarvetta tai öljynporauksen turvallisuusmääräysten tiukentamista ja valvonnan tehostamista. Niiden pitäisi kuitenkin ulottua koko energiankäytön ja tuottamisen systeemiriskeihin, jotka ovat jo niin suuria, ettei niitä edes osata tai haluta arvioida saatikka vakuuttaa.  Meksinkonlahdellakin aineelliset vahingot ja kalastajien tulonmenetykset ovat korvattavissa, mutta USA:n etelärannikon herkimmillä alueilla tapahtuneet luonnontuhot eivät ole rahassa mitattavia. Mittaamisvaikeudet koskevat myös megaluokan ydinvoimaonnettomuuksia, jolloin asia on ratkaistu siten että ydinvoimayhtiöiden vastuu on mielivaltaisesti rajattu. Uusi,  muutama vuosi sitten tehty Pariisin ydinvastuusopimus perustuu rajoittattomaan vastuuseen, mutta Suomessa sitä ei ole vieläkään saatettu voimaan. Markkinataloudessa toimivilta vakuutusyhtiöiltä ei vakuutuksia ole saatavissa, joten ydinvoima nauttii näiltäkin osin piilosubventiota valtioden toimiessa takaajina.  Finanssimarkkinoiden systeemiriskistä on alettu puhua aikaisempaa enemmän finanssikriisin opettamana. On helpompi löytää malleja finanssimarkkinoiden systeemiriskin hallitsemiseen, vaikkei niitä ole vielä otettu käyttöön. Teknologian ja energiatuotannon systeemiriskien hallinta on vaikeampaa, mutta välttämätön osa kestävään energiatalouteen siirtymistä.

Suomessa keskustellaan kuitenkin ympäristöpäivän alla siitä, pitäisikö ympäristöministeriö lakkauttaa ja siirtää maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. Eduskunnan kyselytunnilla vaivautuneet kepulaiset todistelivat tätä tarkoittavat puheensa uutisankaksi, mutta eivätköhän ne sieltä vielä uudelleen sukella esiin. Vihreistä ei ainakaan ole tällaisen suunnitelman pysäyttäjäksi, jos nykyinen hallituspohja jatkaa vaalien jälkeen. 4.6. 2010