Vaalijärjestelmän tarpeeton sekoittaminen torjuttava

Eduskunta kävi vaalilakien uudistamisesta lähetekeskustelun, jossa hallituksen esityksen puoltoäänet jäivät heiveröisiksi. Sen omissa riveissäkään ei oikein käsitetä miksi vaalijärjestelmä pitäisi sekoittaa niin, ettei sitä kukaan ymmärrä ja niin, ettei vaalitulosta ilman tietokoneen apua edes osaa laskea. Oikeusministeri Brax nimitti tätä esitystä suurimmaksi vaaliuudistukseksi sitten yksikamarisen eduskunnan ensimmäisten vaalien. Tiedä häntä, mutta tuloksena ainakin olisi Suomen historian suurin sekoitus ja siirtyminen ehkä Euroopan monimutkaisimpaan ja vaikeimmin laskettavaan vaalijärjestelmään.   Esitys on täysin turha ja tarpeeton. Nykyisen vaalijärjestelmän vähäisten epäkohtien korjaaminen ei vaadi sitä, että luodaan kokonaan uusia vielä suurempia epäkohtia. Yksinkertaisin ja selkein ratkaisu näihin epäkohtiin on muutaman liian pieneksi kutistuneen vaalipiirin yhdistäminen niin, ettei suhteellisuutta vääristäviä liian pieniä vaalipiirejä enää olisi. Silloin ei ole myöskään tarvetta millekään keinotekoiselle valtakunnalliselle äänikynnykselle. Hallituksen huonoillakin esityksillä on ollut taipumus mennä lävitse, mutta tässä tapauksessa elättelen vielä toivoa siitä, että hallituspuolueissakin kytevä tyytymättömyys johtaa koko esityksen hiljaiseen hautaamiseen valiokuntaan. 9.3. 2010