Suomi tukevasti jarrumiehenä

Finanssikriisi on pannut yllättävää ja tervetullutta vauhtia pohdintoihin siitä, miten voitaisiin ottaa käyttöön kaikkiin kansainvälisiin varainsiirtoihin kohdistuva transaktiovero. Sen tarkoituksena olisi samanaikaisesti sekä hillitä spekulatiivisia pääomaliikkeitä että tuottaa tarvittavia lisävaroja kehitysrahoitukseen ja olla myös olla rahoittamassa ilmastosopimuksen tulevia kustannuksia. Tällaisen veron kannattajien joukko on koko ajan kasvanut myös EU:ssa. Ennen viimeistä G 20 kokousta Ranskan presidentti Sarkozy liittyi joukkoon ja nyt on näin tehnyt myös Britannian pääministeri Gordon Brown.

Brownin ulostulo on jonkinlainen järkytys veron vastustajille, jotka tähän asti ovat luottaneet siihen että Cityn erikoisasemaa vartioivat britit viime kädessä estävät varainsiirtoveron käyttöönoton ja muutoinkin kaatavat kaikki todelliset finanssimarkkinoiden säätelytoimet.

Järkyttyneisiin kuuluvat myös hallitusrintaman edustajat Osmo Soininvaaraa myöten. Viimemainittu pitää Brownin ehdotusta vain poliittisena pelinä, mikä on mielenkiintoista sikäli, että vihreät ovat tähän asti puheissaan pelanneet aivan samaa peliä. Veroa aina vastustanut valtiovarainministeri Katainen on johdonmukaisempi ja pitäytyy toistamassa skeptikkojen itse itseään toteuttavia kommentteja veron käyttöönoton vaikeuksista, jos siihen ei saada kaikkia maita mukaan. Kuten viimeksi tällä foorumilla totesin, sama kuitenkin koskee lähes kaikkea kansainvälistä yhteistyötä, jossa vapaamatkustajat koettavat saada helppoja etuja muiden kustannuksella. Tällaisista vaikeuksista huolimatta kansainvälinen säätely on kuitenkin edennyt, etenkin jos riittävän suuri joukko näkee uudistuksen välttämättömäksi ja on valmis myös sellaisiin toimiin, jolla vapaamatkustajat toista kautta joutuvat maksumiehiksi.

On alentavaa ja surullista seurata, miten Suomesta Vanhasen porvarihallituksen johdolla on tullut kaikkeen innovatiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön varauksellisesti suhtautuva ja yhä enemmän pohjoismaisesta viiteryhmästä loitontuva sisäänpäinkääntynyt jarrumies.

9.11. 2009