Vaalirahasotkuissa on yleinen ja erityinen osio

Harva hallitus Suomessa on saanut nauttia niin runsaasta luottamuksesta kuin Matti Vanhasen porvarihallitus kahtena perättäisenä päivänä tällä viikolla eduskunnassa sekä vanhustenhoidosta että vaalirahoituksesta käytyjen keskustelujen päätteeksi. Ketään ei kuitenkaan voi nimetä menneen viikon tapahtumien voittajaksi, mutta häviäjä on selvä. Se on pitkään jo muutoinkin alhaalla ollut kansalaisten luottamus politiikkaan ja demokratiaan. 

Vaalirahoituskeskustelussa on ollut mahdotonta erottaa yleistä ja erityistä. Kun yleisessä osiossa on kyse lainsäädännön puutteista ja sen tarjoamista porsaanrei’istä sekä eri puolueita lähellä olevien yhteisöjen, ammattijärjestöjen, säätiöiden ja muihin tarkoituksiin julkista tukea saavien järjestöjen tuesta oman viiteryhmänsä vaalityölle, ovat näiden hyväksikäyttöön olleet osallisia kaikki puolueet. Osa tästä on ollut avointa, osa ei, osa tulevaisuudessakin täysin hyväksyttävää tukea, osa sellaista joka ei koskaan ole sitä ollut.

Erityisessä osiossa on kyse ennen kaikkea Kehittyvien Maakuntien Suomi nimisestä kepun puoluetoimistossa perustetusta rahakanavabulvaanista, jonka suurin rahoittaja oli konkurssikypsä Nova Group ja siitä, hakiko ja saiko Nova myös oikeudetonta rikoksen tunnusmerkit täyttävää etua. Toiseksi on kyse yleishyödyllisen julkisesti rahoitetun keskustalaisen Nuorisoasuntosäätiön toiminnasta puheenjohtajiensa Vanhasen ja Kaikkosen vaalirahoituslähteenä. Erityiseen osioon voi liittää vielä joitakin muitakin tapauksia, joissa sopivuuden lisäksi myös laillisuuden raja on voinut ylittyä.

Keskustelu yleisestä osiosta on tarpeen ja on tärkeää, että se myös johtaa vaalirahoitusta koskevan lainsäädännön merkittävään tiukennukseen. Sen alle on kuitenkin myös tarkoituksellisesti voitu haudata erityistä osiota koskevat kysymykset, joihin Vanhanen ja hallitus eivät kuluvalla viikollakaan antaneet yhtään vastausta. Surullista on, ettei oppositio ole saanut kunnon osumaa edes tähän norsun kokoiseen maalitauluun, vaan on norsun väistöliikkeiden harhauttamana ampunut omaan jalkaansa.

Ylen Silminnäkijä -ohjelma heitti Matti Vanhasen ylle rajun epäilyn, jolla pitäisi olla raskaita seurauksia, joko Vanhaselle tai ohjelman tekijöille. Jos väite jää toteennäyttämättömänä ilmaan leijumaan tulee se olemaan Yleisradiolle kiusallisempi kuin Vanhaselle, joka nousee keskustan atavistisen ”taas meitä lyödään” heimohengen nostamaksi marttyyriksi.

3.10. 2009