Tervetuloa lomapankki

Keskellä parhainta lomakautta on syytä kiittää toimihenkilöliitto Ertoa sen ehdotuksesta pätkätyöntekijöiden lomaoikeuden ja -mahdollisuuden turvaavasta lomapankista. Ehdotus on niin hyvä ja tarpeellinen uudistus, että ihmetyttää oikeastaan vain se, miksei sellainen ole ollut jo kauan olemassa. Kun työeläkejärjestelmä 60-luvun alussa luotiin säädettiin TEL-lain ohella LEL-laki, jolla myös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat – silloin suurimmat pätkätyösuhteessa työtä tekevät ryhmät olivat uitto- ja rakennustyöntekijöitä – saivat saman eläketurvan. Järjestelmää ei kukaan pidä hankalana tai byrokraattisena. Tämän toteaminen on samalla paras vastaus niille, jotka ovat halunneet tyrmätä ehdotuksen heti kättelyssä sillä verukkeella, että se on teknisesti liian vaativa ja kallis toteutettavaksi.  Toivottavasti koko ammattiyhdistysliike on ottanut nyt asian omakseen ja voi osoittaa puheet pätkätyöläisten ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten asian ajamisen laiminlyönnistä ainakin vanhentuneiksi. Järjestelmä voidaan myös toteuttaa sillä tavoin, että tavalliseen tapaansa työvoimakustannusten nousua pelkääville työnantajille voidaan osoittaa, etteivät työn teettämisen kokonaiskustannukset nouse sillä, että poistetaan epäterve insentiivi pätkätöiden teettämiseen ja saatetaan kaikki työntekijät tärkeiden sosiaalisten perusoikeuksien suhteen samaan asemaan.  26.7. 2009