Suomea jaetaan kahtia

Suomea ollaan jakamassa kahtia. Vastakkaisuuksia kärjistetään, keskusteluyhteydet pätkivät. Tästä kärsii koko maa ja kaikki suomalaiset aivan riippumatta siitä ketkä ovat kulloinkin ovat enemmistössä tai vähemmistössä. Sekään, kuka on asiassa – Suomen talouden nostamisen tarve ja siihen käytettävät keinot – oikeassa, ei ole yksin ratkaisevaa.

Hallituksen toimissa ongelmana on ensinnäkin se sanelupolitiikkaa muistuttava tapa, jolla se on esityksensä tehnyt niin, että sen tarjoamia neuvotteluja yhteiskuntasopimuksesta ei ole voinut pitää uskottavana tai aitona ratkaisujenhakuna vaan pohjustuksena oman näkemyksen läpiviemiselle hyvällä tai pahalla.

Toisena ongelmana hallituksen esityksissä on se, että tarjotut lääkkeet eivät ole sen enempää tasapainoisia ja oikeudenmukaisia kuin edes toimivia. Parempia keinoja olisi olemassa. Näitä käsittelin edellisessä blogipäivityksessäni www.tuomioja.org. Tämä on myös se kirkas ja selvä viesti, jonka päivän mielenosoitukset ja työnseisaukset lähettävät.

Tämän toteaminen ei kuitenkaan riitä. Jollain tavalla olisi edelleen kyettävä neuvotteluteitse löytämään vähemmän vahinkoa tuottavia, paremmin toimivia ja oikeudenmukaisempina laajemman hyväksymisen saavia ratkaisuja. Jos tätä aidosti halutaan on se myös mahdollista. Kaikki joutuvat tinkimään, myös hallitus julistuksenomaisista lähtökohdistaan, mikä voi itse asiassa olla vaikeampaa kuin eduista tinkiminen. Ja jos yhteinen näkemys syntyisi on selvää, että ratkaisu ei olisi ihanteellinen vaan sisältäisi väistämättä sekä ikäviä etujen heikennyksiä että talouden tervehdyttämisen kannalta toimimattomia asioita. Heikommatkin kohdat voisivat olla nieltävissä, jos samalla puututtaisiin muihinkin kuin vain hintakilpailukyvyn täysin liioiteltuihin ongelmiin. Tärkeintä on, että sopimalla saataisiin sellainen uusi kokonaisuus, joka johtaisi parempiin seurauksiin kuin nyt tarjolla olevat kahtiajakoon ja eriarvoisuuden kasvuun johtavat ratkaisut.

18.9. 2015

Sadan päivän hallituksen sodanjulistus

Sipilän hallituksen sata päivää ovat jo merkittävällä tavalla muuttaneet, jos ei vielä Suomea, niin ainakin Suomi-kuvaa. Hallitus on haastanut palkansaajajärjestöt päätöksillä ja esityksillä, jotka sivuuttavat työmarkkinoilla vakiintuneet toimintatavat ja voivat olla perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaisia. Tällainen on Suomessa ennennäkemätöntä, mutta sille löytyy kansainvälisiä esikuvia. Ensimmäisinä tulevat mieleen 80-luvulla Margaret Thatcherin ja Ronald […]

Lue lisää...

Kärkihankkeet silmänkääntötemppuna

Hallitus on julkistanut kärkihankkeensa ja miten se aikoo jakaa 1,6 miljardin euron lisäpanostukset niiden kesken. Perusväylien kunnossapito saa 600 milljoonaa euroa, osaaminen ja koulutus 300 miljoonaa, biotalous 300 milljoonaa, työllisyys ja kilpailukyky 170 miljoonaa, hyvinvointi ja terveys 130 miljoonaa ja toimintojen uudistaminen 100 miljoonaa. Kaikki tämä kuulostaa otsikkotasolla hyvältä, mutta samalla myös jättiläismäiseltä silmänkääntötempulta. Tarkemmin […]

Lue lisää...

Hallituksen kattaus pahin este yhteiskuntasopimuksen neuvottelupöydässä

Toivotan menestystä neuvotteluille yhteiskuntasopimuksesta sillä työmarkkinajärjestöjen sopimus todellisen kilpailukyvyn parantamisesta olisi tärkeä ja tervetullut asia. Jos siitä ei mitään synny niin syy on ensi sijassa hallituksessa, joka epärealistisilla aikatauluillaan, uhkailuillaan ja ymmärtämättömyydellään siitä, miten tuottavuutta ja kilpailukykyä oikeasti nostetaan, on vain vaikeuttanut asiaa. Ministereiden puheet viiden prosentin ”tuottavuusloikasta” ovat absurdeja. Kilpailukyvystä aidosti huolehtiva hallitus ei […]

Lue lisää...

Valtiomies Timo Soini ?

Timo Soinilla on ainutkertainen mahdollisuus nousta valtiomiessarjaan. Siihen tarvitaan vain Perussuomalaisten puoluekokouksessa pidetty selkeä ja vahva avauspuhe, jossa puheenjohtaja ilmoittaa, että hänen johtamassaan puolueessa ei ole sijaa vihapuheelle, rasistiselle kiihotukselle ja kaveeraamiselle väkivaltaa käyttävien uusnatsien kanssa. Se tarkoittaa oven osoittamista myös muutamalle puolueen eduskuntaryhmän jäsenelle. Kysymys ei ole siitä onko ja mitä lakeja rikottu vai ei – […]

Lue lisää...